עמוד ראשי > אזרחות (page 2)

אזרחות

גישות למדינת ישראל

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית . המדינה מגדירה את עצמה כמדינת לאום והיסוד האתני מודגש בה מאוד . בחברה הישראלית המורכבת מיהודים ולא יהודים קיימות גישות שונות לגביי אופייה הרצוי של המדינה : 1)גישת מדינת כלל אזרחיה (לא ציונית,לא יהודית,דמוקרטית): גישה זו שוללת את האופי של המדינה כמדינה יהודית ומבקשת לראות בישראל כמדינה דמוקרטית שבה אין להשתייכות האתנית משמעות …

קראו עוד »

זכויות האדם

זכויות האדם: (זכויות טבעיות) זכויות האדם הן זכויות טבעיות הן לא ניתנות על ידי השלטון ולכן לשלטון אין זכות לפגוע או לקחת זכויות אלה. זכויות אלה לא קשורות לדת, לצבע העור או למינו של האדם. עקרון זה נגמר מהשקפת העולם הרואה בכל בן-אנוש אדם שיש לו זכויות טבעיות. המטרה של המדינה הדמוקרטית היא לשמור על זכויות אלה. לאדם יש 6 …

קראו עוד »

משטר דמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים

מהי דמוקרטיה? דמוקרטיה במובן פורמאלי– זוהי דמוקרטיה ששמה דגש על המובן הטכני של הדמוקרטיה, היא מדגישה את הכללים, דרכי הניהול של המדינה ולא את הדמוקרטיה כערך. דמוקרטיה זו מדגישה את הכרעת הרוב, שלטון החוק, הפרדת רשויות, בחירות. במרכזה הרעיון שהעם הוא במרכז והסמכות לנהל את המדינה נמצאת בידי נציגי העם אבל הדגש בה הוא על הנהלים והכללים. דמוקרטיה במובן המהותי …

קראו עוד »

גישות כלכליות-חברתיות

   גישות כלכליות-חברתיות שני ערכים חשובים במשטר הדמוקרטי הם חירות ושוויון. חירות– לכל אדם יש את הזכות לחיות את חייו על פי דרכו על עוד הוא לא מפריע לאחר לחיות על פי דרכו שלו. כל עוד הוא לא פוגע בזכויותיו ובחירותיו של הזולת. כל אדם נולד חופשי ומשמעות הדבר היא שהוא יכול לנהל את חייו כרצונו, לקבל החלטות, לבחור לפעול …

קראו עוד »

הכרזת העצמאות

                                הכרזת העצמאות רקע היסטורי התהליכים העיקריים הם: להכרזת העצמאות קדמו תהליכים מדיניים ובין לאומיים שגרמו לבן גוריון ב- 14 למאי 1948, יום לפני סיום המנדט הבריטי להכריז על הקמתה של מדינת ישראל. 1. הצהרת בלפור (1917)- לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה ב1917 בלפור שהיה שר …

קראו עוד »

מדינת רווחה

מדינת רווחה: מדינה דמוקרטית, מפותחת, המקיימת כלכלת שוק ומספקת את הצרכים האנושיים הבסיסיים של תושביה. הצרכים הללו מוגדרים כהבטחת הכנסה, תזונה, טיפול רפואי, דיור, חינוך, תעסוקה, ושאר שירותי רווחה; תוך צמצום הפערים החברתיים. כל מדינה מציבה לעצמה רף בהתאם למדיניותה ומה שהיא מוצאת לנכון. המאפיינים ההכרחיים המשותפים לכל מדינות הרווחה: 1. תעשייה מפותחת ועשירה. 2. קפיטליזם בכלכלת שוק מפותחת. 3. משטר …

קראו עוד »