אנגלית

איך לכתוב חיבור בעד ונגד באנגלית

כתיבת חיבור בעד ונגד באנגלית

 

כתיבת חיבור באנגלית זאת אחת המשימות הקשות ביותר בבגרות באנגלית. אנו נסביר ונדריך אתכם איך לכתוב חיבור מוצלח באנגלית.

חיבור טוב צריך לכלול:

introductory paragraph  – פיסקת פתיחה
בפסקה זו נציג את הנושא. יש לכתוב בכלליות על הנושא ללא הבעת דעה.
a main body –  גוף החיבור
את גוף בחיבור נציג ב-2 פסקאות, בהן נציג נקודות בעד ונגד, נוסיף הצדקות, הסברים ודוגמאות .

 פיסקת סיום a closing paragraph   בפסקה זו נציג את דעתנו.

כיצד נתחיל?
א.  נערוך רשימה של נקודות בעד ונגד בנושא.

ב.  פסקה טובה מציגה משפט פתיחה המסכם את הפסקה כולה במשפט אחד. לאחר משפט הפתיחה יופיעו משפטים תומכים הכוללים הסברים, סיבות, דוגמאות וכו'.

ג.  מומלץ להוסיף בפסקת הפתיחה ציטוט הקשור לנושא. דוגמא, אם נושא החיבור הוא חקר

החלל, נוכל להשתמש בציטוט: "
"One small step for a man, one giant leap for mankind.“
(Neil Armstrong)  :
ד.  משפטי פתיחה

One major advantage (or disadvantage) of… יתרון (או חיסרון)עיקרי אחד הוא…
a further advantage… יתרון נוסף…
One point of view in favour of/against נק 'מבט אחת בעד / נגד…

ה.  מילות קישור (connector):

In the first place… במקום הראשון…
First of all… דבר ראשון…
To start with… נתחיל ב…
Firstly, דבר ראשון..
Secondly,
Finally, לסיום…
Last but not least, אחרון אך לא פחות חשוב…

ו.  מילות קישור להוספת נקודות באותו עניין:

what is more יותר מזה…
furthermore, יתר על כן
also נתחיל ב…
in addition to this/that, בנוסף לכך,
besides חוץ מזה
apart from this/that מלבד זאת
not to mention the fact that שלא להזכיר את העובדה ש….

ז.  מילות קישור להוספת נקודות מנוגדות:

on the other hand, מצד שני,
however, אולם, (אבל)
nevertheless אף על פי כן / בכל זאת…
despite למרות
even though אף כי…
although למרות ש… / אע"פ ש…
it can be argued that ניתן לטעון כי…

ח.  מילות קישור להוספת דוגמאות:

for example, לדוגמא,
for instance, לדגומא,
like כמו
especially במיוחד…
such as כגון…
in particular במיוחד…

ט.  מילות קישור לסיכום:

to sum up, לסיכום,
all things considered, בחשבון כל הדברים…
in conclusion, לסיום,
in the whole, במכלול,
taking everything into account, לקחת הכל בחשבון,
as was previously stated כמו שצויין קודם…

י.  טכניקות לפסקת פתיחה:

:התייחסי למקרה חריג שהתרחש או קרה. לדוגמא Some scientists believe that in the future everyone will be genetically perfect.

  • פנו ישירות אל הקורא, לדוגמא:

Are you aware of any characteristics which you may have inherited from your parents?

  • או תשאלו שאלה רטורית, לדוגמא:

Isn't it amazing how some children look so much like their parents?

  • פתחו בציטוט, לדוגמא:

"Genetics holds the key to the future"
יא.  טכניקות לפסקת סיום:

  • הביעו דעה אישית. מילות קישור:
In my opinion, לדעתי,,
I believe, אני מאמינה ש…
in my view, מנק' מבטי,
It seems to me, נראה לי כי  …
The way I see it, כמו שאני רואה זאת  ,
I think אני חושבת

תנו לקורא משהו לחשוב עליו, לדוגמא: Perhaps the world would be a safer and more efficient place if everyone was genetically perfect.

סיימו בציטוט או בשאלה רטורית, לדוגמא: "Genetics holds the key to the future'‘

סיכומים קשורים

Back to top button