אזרחות

האחריות והמחויבות ההדדית של מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות

מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות: האחריות והמחויבות ההדדית של מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות

 

בהכרזת העצמאות הוכרזה מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. בהכרזה מופיעים ביטויים המצביעים על הזיקה שבין מדינת ישראל לבין העם היהודי בתפוצות, לדוגמה:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה ולקיבוץ גלויות".

"…אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל".

אחריות המדינה לתפוצות:

מדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, מבטאת את מחויבותה ליהודי התפוצות בתחומים הבאים:

  1. חוק השבות וחוק האזרחות המאפשרים לכל יהודי לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית.
  2. מוסדות רשמיים של המדינה המטפלים בחיזוק זהותה היהודית של יהדות התפוצות ובעלייתה לישראל (למשל: ההסתדרות הציונית העולמית המעוגנת בחוק, קיומו של שר לענייני תפוצות ושר קליטה).
  3. התגייסות המדינה לטובת יהודים המצויים במצוקה ברחבי העולם (למשל: המבצעים בשנות המדינה הראשונות להצלת יהודי מדינות ערב והעלאתם לישראל, הסיוע למסורבי העלייה בבריה"מ, והמבצעים להעלאת יהודי אתיופיה).
  4. החוק הפלילי של מדינת ישראל מאפשר ענישה של מי שפגע ביהודי על רקע יהדותו גם אם עשה זאת מחוץ לשטחה של המדינה וכלפי יהודי שאיננו אזרח המדינה.

ראשי תיבות שאמפ"ה  (אפשר גם ב"סלנג" כמו "שמפו")– שבות, אזרחות, מוסדות, התגייסות ופלילי.

מאז קום המדינה, מנהיגיה רואים עצמם אחראים לביטחון יהודי התפוצות באותה מידה שהם אחראים לביטחון היהודים בארץ. במקרים של אסונות, אירועי אנטישמיות, נחלצת ישראל לעזרתם, כולל העלאתם למדינת ישראל ואבטחת הקהילות בחו"ל.

ישראל לוקחת חלק בחינוך יהודי, השפה העברית, ההיסטוריה של עם ישראל, תרבות ומורשת יהודית, ליהודי התפוצות, בעזרת שליחים מטעם הסוכנות היהודית, במטרה לחזק את הקשר והשייכות בין יהודי התפוצות לבין מדינת ישראל.

המדינה מסייעת ליהודי התפוצות בהעלאתם, בקליטתם ובהתיישבותם בארץ. בנוסף, המדינה מקיימת פרויקטים כדי לחזק ולשמר את הזהות היהודית ואת הזיקה למדינת ישראל ולעודד נישואים בין יהודי התפוצות לבין יהודי ישראל.

 

יחס יהודי התפוצות למדינת ישראל:

יהודי התפוצות פועלים בתחומים שונים כדי לחזק ולשמר את ביטחונה והגנתה של מדינת ישראל:

ראשי תיבות של זפכ"ה – זהות, פוליטית, כלכלית והזדהות.

  1. זהות – רבים מיהודי העולם חשים קרבה והזדהות עם מדינת ישראל על אף היותם אזרחים לכל דבר במדינותיהם. לעיתים, הדבר גורם לדילמה של "נאמנות כפולה".
  2. תמיכה פוליטית בישראל – ע"י ארגונים ושדולות (למשל: איפא"ק/AIPAC – AmericanIsrael Public Affairs Committee), המשתדלים להשפיע בקרב ממשלות במדינותיהם לתמוך בישראל בהקשרים שונים ופועלים למען יצירת דעת קהל אוהדת למדיניותה של מדינת ישראל.
  3. תמיכה כלכלית – יהדות התפוצות תומכת במתן תמיכה כלכלית באמצעות תרומות ופעילויות למען ביטחונה.
  4. פעילות מתואמת ומאומצת להגברת ההזדהות ומניעת התבוללות בקרב יהודים צעירים, למשל: פרויקט "תגלית", מאפשר ביקור של בני נוער בישראל לסייר ולהכירה.

 

נתונים על יהדות העולם והתפוצות (מושג רקע):

בעולם כ – 13.5 מיליון יהודים. הריכוז הגדול ביותר כיום נמצא המדינת ישראל, למעלה מ – 40%, והריכוז הבא אחריו מצוי בצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה), גם הוא למעלה מ – 40%.

הקבוצה הדתית הגדולה ביהדות ארה"ב היא הקבוצה הרפורמית, אחריה הקונסרבטיבית, ורק אחריה האורתודוכסית (מלב רבים שמגדירים עצמם יהודים ללא השתייכות לאף זרם דתי), בניגוד למצב בישראל בו רוב מוחלט של הדתיים מגדירים עצמם אורתודוכסים.

ריכוזים גדולים נוספים של יהודים מצויים בצרפת, בריטניה, רוסיה, ארגנטינה וגרמניה.

בשונה מישראל, בריכוזים הגדולים של יהודי העולם ישנם אחוזים גדולים של נישואי תערובת, וההמשכיות של הזהות היהודית היא נושא מרכזי בדיון הציבורי.

סיכומים קשורים

Back to top button