אזרחות

הדרכים לקבלת אזרחות בארץ ישראל לפי חוק האזרחות

הדרכים לקבלת אזרחות בארץ ישראל לפי חוק האזרחות

במספר מדינות העולם השונות נהוגות שתי שיטות לקבלת אזרחות, דין הדם ודין הקרקע.

1. דין (עקרון) הדם : לפי שיטה זו מוענקת אזרחות לאדם בהתאם ללאומיותו ולמוצאו.
אזרחות של מדינה מסויימת תוענק למי שהוריו מחזיקים באזרחות של אותה המדינה, או למי ששיך ללאום המקנה אזרחות באותה המדינה.

2. דין (עקרון) הקרקע : שיטה מקובלת במספר מדינות להענקת אזרחות מכוח לידה.
אזרחות של מדינה תוענק למי שנולד בשטח המדינה , ללא קשר לאזרחותם של הוריו.

דרכים לקבלת אזרחות לפי חוק האזרחות :

1. אזרחות מכווח השבות : על מי שעלה  לארץ לפי חוק השבות יהיה לאזרח ישראלי מיום עלייתו.
* האזרחות גם ניתנת לבני משפחתו של העולה היהודי

2. אזרחות מכוח לידה : החוק נותן אזרחות ישראלית למי שנולד בארץ ישראל ואביו או אמו היו אזרחי ישראל. או למי שנולד מחוץ למדינת ישראל, אך אביו או אמוהיו אזרחי ישראל.

3.אזרחות מכוח התאזרחות : אדם ששהה בארץ 3 שנים , השתקע , יודע את השפה העברית וויתר על אזרחותו הקודמת רשאי לבקש להתאזרח.
* שר הפנים אינו חייב להיענות לבקשה.

סיכומים קשורים

Back to top button