אזרחות

המאפיינים של מדינת לאום אתנית תרבותית

המאפיינים של מדינת לאום אתנית תרבותית

לאומיות אתנית תרבותית:
1. היסוד המלכד – המאפיינים האתניים תרבותיים (מוצא, שפה, היסטוריה, תרבות, לפעמים גם דת וכו'…)
2. תהליך ההתפתחות – הלאום יוצר את המדינה
3. היחס בין האזרחות והלאומיות – אין חפיפה בין האזרחות ללאומיות – ישנה אזרחות אחת לבני לאום שונים (לדוגמה אזרחות ישראלית גם לבן הלאום היהודי וגם לבן הלאום הערבי)
4. סוגי המדינות המאופיינות בלאומיות זו – מדינת לאום אתנית תרבותית, מדינה דו לאומית, מדינה רב לאומית, מדינה רב תרבותית.

סיכומים קשורים

Back to top button