היסטוריה ב'

המדיניות כלפי היהודים עד ריכוזם בגטאות+ריכוזם בגטאות

המדיניות כלפיי יהודים עד ריכוזם בגטאות:

הגדרת הבעיה- כיבוש פולין ע"י גרמניה כלל בתוכו כ3 מיליון יהודים. ע"פ התפיסה הנאצית יש לטפל ביהודים הללו ע"י הכנסתם לשטחי גנרל גוברנמן ויש להפריד בינם לבין האוכלוסייה הפולנית.

הצעדים לפתרון הבעיה:

1)     כול היהודים מגיל 10 הוכרחו להסתבוב עם מגן דויד כחול על סרט לבן, על היד. בנוסף לכך היה איסור על יהודים לנסוע ברכבות ללא אישור. אסור היה להם להיכנס לגנים ציבוריים ובמקומות מסוימים ללכת על מדרכה.

2)     עבודות כפייה- עבודות כפייה ליהודים ולפולנים, אך לפולנים הובטחו משכורת וזכויות  סוציאליות מסוימות והם היו כפופים לגנרל גוברנמן. היהודים לא קיבלו דבר והיו כפופים ל־ S.S

3) איסור על יהודים להשתמש בשירותים הניתנים לציבור (למשל שירותי דואר).            בנוסף לכך-איסור טיפול של רופאים יהודים בלא יהודים.

מטרות הצעדים היו להשפיל ולבודד את היהודים משאר האוכלוסיה מכיוון שהם עם נחות.בנוסף לכך,זה היה אמצעי התראה לפולנים-"ראו מה יקרה לכם אם לא תתנהגו כהלכה". כול התהליכים שנכתבו התנהלו ע"י הנאצים במקביל.

 —————————————————————————————-

ג)הקמת הגטאות בפולין:

גטואיזציה- הפתרון הזמני שנמצא לטיפול ביהודים היה הקמת גטאות באזורי הגנרל גוברנמן. הגטאות היו רק בפולין !  התכנית לריכוז היהודים בגטאות נכתבה ב"איגרת הבזק" (איגרת אשר נשלחה מהיידריך אל מפקדי האיינזצגרופן) שבה הסעיפים העיקריים הם:

א)יש לרכז את היהודים בפולין בנקודות מרכזיות, בערים הגדולות באזורים שנמצאים ליד פסי רכבת.

ב) יש להקים יודנרטים בכול גטו. מועצה אשר תמנה בין 12-24 איש, אשר תובנה מבעלי השפעה בקהילה היהודית. מועצה זו תקבל פקודות מהנאצים ותבצע אותם בגטו.

ג)יש לדאוג שהשטחים הכבושים לא ייפגעו מבחינה כלכלית, ויש להתחשב בצורכי הצבא הגרמני.

משמעות האיגרת:

1)     האיגרת היא עדות לכוונות הנאצים כלפיי היהודים. ריכוזם  בגטאות מראה שהגטאות הן תחנות מעבר למקום אחר. באיגרת יש רמז על "הפתרון הסופי"

2)     האיגרת מציינת גירוש יהודים משטחי הרייך(המסופחים והכבושים) כדי להפכו "חופשי מיהודים".

עם הקמת הגטאות מעבר היהודים לתוכם היה מהיר, בדר"כ האזורים של הגטאות היו מוזנחים ותנאי התברואה היו גרועים. פקודת מעבר לתוך הגטו , נתנה בהתראה של מספר ימים והפעלת לחץ ואיומים והיהודים הועברו לגטו חסרי כול ונשארו חסרי קורת גג לרוב.

בתחילת הקמת הגטאות, היהודים הורשו לצאת מהגטו בבוקר ולחזור בערב. לאחר מספר חודשים הגטאות נסגרו ומי שהקפידו על הסגירה היו היודנרטים.

מטרות להקמת הגטאות:

מטרות אמיתיות-

1)     בידוד היהודים מאוכלוסיה סובבת

2)     השפלת ושבירת רוח של היהודים. הצפיפות והרעב שהיו בגטו נועדו לדכא.

3)     ניצול כוח עבודה יהודי ככוח עבודה זול (חינם)

4)     נישול היהודים. העברת היהודים לגטו הייתה דרך להחרים את רכושם.

5)     "מוות טבעי"- הגטו היה אמצעי להרוג יהודים ע"י הרעבה, צפיפות, קור, מחלות ועוד… הנאצים תירצו מוות יהודים בעזרת הגטאות.

מטרות לא אמיתיות(הסברי הנאצים)-

1)     היהודים מפיצים מחלות ולכן צריך לבודד אותם כדי להגן על החברה מסביב.

2)     היהודים מזיקים לכלכת גרמניה מאחר והם מנהלים שוק שחור.

3)     היהודים משתפי פעולה במעשי שוד וטרור וחותרים לשלוט בעולם, ולכן יש לבודדם.

דרכי ניהול הגטו:

ניהול הגטו נעשה ע"י העברת הוראות שלטון באמצעות היודנרט. הקאפו(משטרה יהודית) הוקמו ע"י היודנרט וסייעו להם. הקאפו דאגו ליישם את הוראות היודנרט שנכפו ע"י השלטון הנאצי. פעולותיהם של הקאפו היו בדר"כ אלימות.

לקאפו היו משימות נוספות, כגון:

שמירה על הסדר בגטו. השוטרים היהודים היו מבצעים בדיקות בגופים הנכנסים לגטו בכדי למנוע הברחת מזון.

דרכי הפיקוח על הגטו:
יודנרטים, קאפו,חומה.

הגטו היה מגודר והייתה עליו שמירה. היו גטאות שהשמירה הייתה בתוך הגטו בעזרת מגדל שמירה שבו היו חיילי S.S ובחלק מהגטאות השמירה הייתה מחוץ לחומה.

מבנה החומה- החומה נבנתה ע"י יהודים ופולנים כחלק מעבודות כפייה. החומה הייתה בנויה לבנים ומעליהם גדרות תיל. חלק מגדרות התיל היו חשמליים , וחלק היו מלוות בשברי זכוכית, במטרה להפחיד ולמנוע בריחות. דרך פיקוח נוספת בגטו הייתה משתפי פעולה פולנים שגרו בסביבות הגטו והלשינו לשלטון הנאצי על כול אירוע חריג (שוחד לאוכל, ניסיונות בריחה). האינטרס להלשין היה טובות הנאה מהנאצים.

תפקידים שהוטלו על .היודנרטים:

התפקידים שהוטלו על היודנרטים ניתנו ישירות מהנאצים. התפקידים היו:

פיקוח הסדר בגטו , שמשמעותו שמירה על שקט ללא מרידות, שמירה כנגד בריחות, ודיווח שוטף לנאצים על מספר היהודים בגטו.

להלן דוגמאות ותפקידים שהוטלו על היודנרטים:

1)     גביית קנסות-הנאצים הטילו על הגטו קנסות קולקטיביים, היודנרט נדרשו לגבות את הקנסות בפרק זמן כלשהו ולהעבירם לנאצים.

2)     גיוס אנשים לעבודות כפייה-הנאצים הטילו על היודנרט למסור להם רישום של גברים הכשרים לעבודה. מאת לעת נדרשו היודנרט להעמיד לרשות הנאצים כמות גברים שישלחו למחנות עבודות כפייה.

3) חיסול תופעת המסחר הבלתי חוקית בסחורות מוברחות.לפיכך הם שלטו על חנויות ומפעלים לייצור מזון .

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button