לשון והבעה

המשפט הפשוט

תוכן:

  • מציאת נושא
  • מציאת נשוא פעלי:
  • נשוא פשוט
  • נשוא מורחב
  • מציאת הלוואי
  • סדר העבודה
מציאת נושא-עושה הפעולה במשפטעונה על השאלות:"מי"עשה את הפעולה.

דוגמה:
נושא
א.התלמידה אכלה בכיתה. מי אכלה? התלמידה
נושא
ב.לקראת השנה הבאה יותקנו מזגנים חדשים בכיתה. מי מתקינים? מזגנים
מציאת נשוא פעלי-הפעולה שנעשית במשפת

היא נשוא והיא גרעין המשפט
יש שני סוגי נשוא:

נשוא פשוט-נשוא פשוט זה הפועל שבמשפט
הילדים יצאו לחצר
נשוא מורחב-

א.פועל פשוט+שם הפועל(ל+פועל)
למשל-התחיל לרקוד
התכיוון לעזור
נשוא מורחב
הבנות התכוונו להגיע למסיבה
פועל פשוט שם פועל
ב.ניב,ביטוי הוא גם נשוא מורחב.

האיש ביקש את ידה של חברתו
ביטוי
ג.שני פעלים שאומרים את אותו הדבר:

הילד חזר ואמר את דבריו
הסופה הלכה והתגברה
הערות:

*הילד אכל ושתה:אלה הם שני פעלים בעלי משמעות שונה ולכן זה לא נשוא מורחב
*שני פעלים שבאים ברצף ו' החיבור:

תם ונשלם פועל+שם פועל ביטוי,ניב
שב ואמר חכול להתמץ ישב על הגדר
המשיך והסביר מצליך לעצבן
מציאת הלוואי

לוואי הוא שם תואר לשם עצם בלבד!
כלומר-לוואי יופיע ויתאר שמות עצם.
לוואי יופיע בד"כ אחרי שפ העצם,אבל יש מצבים שבהם יופיע לוואי לפני שם עצם
נושא לוואי נשוא לוואי לוואי ש"ע לוואי
דוגמה:התלמדים החדשים נכנסו לכיתתם הקודמת השנה שעברה

הערה:כינויי השייכות (שלי שלך…) גם לוואי

תרגילים:
1.החברה שלי ביקרה בעיר רחוקה

2.עזבתי את ארץ מולדתי

3.התושבים התכוונו לצאת לשביתה גדולהסדר עבודה:
1.נשוא
2.נושא
3.לוואי

A - זכויות יוצרים


סיכומים קשורים

בידקו גם
Close
Back to top button