היסטוריה ב'

הסדר החדש

) "הסדר החדש"

סיסמת רעיון "הסדר החדש" היא- כש"ן (כבוש-שלוט-נצל)

כבוש

מדינות מחוץ לגרמניה יש לכבוש,כדי להגדיל את הרייך השלישי.

שלוט

יש לשלוט על שטחים ועל האוכלוסיה. השולטים הם הארים.

נצל

יש לנצל את אוכלוסיות שונות לכוח עבודה זול, אדמות טובות וכול אלה לטובת הרייך השלישי.

ב1941 רוב אירופה הייתה בשליטת גרמניה והיטלר מחליט לצאת למתקפה על רוסיה. על סמך רצון זה , היטלר טבע את רעיון "הסדר החדש".

הבהרת המושג:יש לזכור ע"י כש"ן .

C - זכויות יוצרים

ניצול שטחים של עמי מזרח אירופה. המטרה הייתה להקים רייך גרמני שלישי שימנה כ200 מיליון ארים וישלוט על כול אירופה.

השטחים ינוצלו מבחינת מחצבים , מקורות מזון ועוד לטובת הרייך הגרמני, העמים הסלאבים ינוצלו ככוח עבודה זול. לפי רעיון זה העם היהודי צריך להיות מסולק מהרייך השלישי והמטרה להכחידם.

הצעדים למימוש "הסדר החדש":

1)     חילוק שטחי הכיבוש לאזורי פרוטקטורט (אזורים טובים) ולאזורי הגנרל גוברנמן(אזורים לא טובים). באזורי הפרוטקטורט היה שלטון נאצי שבו חיה האוכלוסיה הארית אשר שיתפה פעולה עם המשטר הנאצי.

בשטחי בגנרל גוברנמן חיו עמים נחותים אשר היו נתונים לשלטון נאצי ישיר , כלומר, בפיקוח הS.S , לדוגמה פולין.

2)     פגיעה בצמרת המשכילה של האוכלוסיה הסלאבית. נקבע כי צריך לחסל את הקבוצה המשכילה הסלאבית בכדי שלא יוצר מצב של מרד נגד השלטון הנאצי.

3)     טרנספר- לפי רעיון "הסדר החדש" הייתה העברת אוכלוסיה ממקום למקום.

המוני סלאבים (וגם יהודים) גורשו מבתיהם שבשטחי הפרוטקטורט ובמקומם הובאו גרמנים. הרבה מאוד ארים הועברו לברית המועצות בשביל לממש את עיקרון מרחב מחייה.

4)     טרור ודיכוי- בכדי לקיים את רעיון הסדר החדש, היה צורך בהפעלת טרור בכול אזורי הכיבוש, מטרת הטרור הייתה להטיל אימה על האוכלוסיה כדי להבטיח ציות לשלטון הנאצי. בגנרל גוברנמן, ננקטו פעולות רצח ואלימות פיזית כלפיי מתנגדים פוטנציאלים למשטר הנאצי. פעולות אלה בוצעו ע"י "האיינזצגרופן"

5)     שוד וגזל- כול מדינה שנכבשה ע"י הנאצים נאלצה לשלם סכומי עתק עבור "הוצאות הכיבוש". בנוסף לכך הנאצים שדדו אוצרות טבע, וחפצים אישיים של אוכלוסיה לשימושם האישי.

6)     עבודות כפייה- הסלאבים שימשו ככוח עבודה זול בעיקר כדי לממן מחסור בכוח אדם בגרמניה, במפעלי התעשייה. הם הובלו בקרונות משא שהיו צפופים, סגורים, ללא מים ואוכל וכתוצאה מכך רבים מתו בדרך. אלה שהגיעו עבדו בפרך שעות רבות ללא תנאים פיזים.

A - זכויות יוצרים

סיכומים קשורים

Back to top button