היסטוריה א'

השפעת ההלניזם על החברה ביהודה

השפעת ההלניזם על החברה ביהודה

בארץ ישראל שלטו בית תלמי ובית סלווקוס,דבר אשר גרם להתפשטות ההלניזם.

המפגש עם ההלניזם ביהודה גרם לשינוי האופי של החברה היהודית –

בתחום התרבות : יהודים אימצו לעצמם שמות יוונים,וכך גם משפחת הכהן הגדול.

השפה היוונית החליפה את הארמית,ושימשה כלי תקשורת בין יהודים ויוונים למטרות עסקים.

ספרים רבים תורגמו ליוונית. יהודים החלו להתלבש כיוונים ולעשות מנהגים יוונים.

בתחום הדת: השינוי בתחום זה היה הדרגתי.

רבים מהיהודים ביהודה נמשכו לדת ההלניסטית מכיוון שהיא לא דרשה קיום מצוות ולא ציוותה על פולחנים דתיים למיניהם כמו היהדות.

ברגע שיהודי עזב את היהדות והחליט לעבור להלניסטיות, הוא "התייוון".

הכהן הגדול יאסון,האמין שאין סתירה בין שתי הדתות ולכן לא פגע בדת היהודית.

הוקם גימנסיון,אשר שימש בכמרכז חייהם של המתייוונים.

אך עם הזמן מעמד הדת היהודית הלך ופחת ומעמד ההלינזם והפוליס עלה.

יהודים העדיפו להיות בגימנסיות מאשר בית המקדש.

בתחום האדריכלות: הייתה השפעה מהאדריכלות היוונית.

יהודים החלו לאמץ צורות מהעולם ההלינסטי בעת בנייה של מבנים.

אך המתיוונים שמרו על קדושת הדת ולא הציבו פסלים ו"אלילים" בתמונות כמצוות התורה.(לא תעשה לך פסל)

בתחום החברתי: התרבות ההלניסטית יצרה קרע בין השכבה הגבוהה היהודית(הכהונה) לבין השכבה הנמוכה.

בד"כ השכבות הגבוהות אימצו את התרבות ההלניסטית. התרחשו עימותים רבים בין השכבות, מה שיצר קרע בין יהודים לבין עצמם.

בתחום ההנהגה: שכבת האצולה ביהודה לא הייתה ממעמד הכהונה .

כאשר מינו את יאסון לכהן גדול במקום חוניו אחיו,נוצר תקדים שלראשונה מינו את בעל המשרה החשובה ביותר ביהודה על ידי גורם זר(אנטיוכוס).

בנוסף לכך, המינוי פגע במסורת האבות שלפיה הכהונה הייתה עוברת מאב לבן, אך כאן המשרה נמכרה בכסף.

להלן הסיבות של היהודים ביהודה לאימוץ התרבות ההלניסטית:

1) כל מי שאימץ תרבות זו יכל להשתלב בתחומים הכלכליים והפוליטים.

2)התרבות ההלניסטית שיקפה יופי , מודעות לגוף  והשכלה- דבר אשר גרם ליהודים להמשך אליה.

3) היה רצון אצל היהודים לעלות כלכלית באמצעות פיתוח קשרים כלכליים עם יוונים.

4)אצל בני המעמד הגבוה השתייכות לתרבות זו נחשב כיוקרתי .

יאסון ופעולותיו

מדוע המינוי של יאסון לכהן גדול יצר תקדים?

לראשונה, התפקיד נרכש בכסף ובעצם כך נפגעה קדושתו של התפקיד.

בנוסף לכך,לראשונה התפקיד הקדוש ביהודה(הכהן הגדול), מונה ע"י גורם זר – מה שהפך את זה לתפקיד פקידותי תחת ציות למלך (אנטיוכוס).

כך מינוי של יאסון פגע במעמד הכהן הגדול.

פעולותיו של יאסון שגרמו להעמקת ההתייוונות ביהודה:

1) הקמת פוליס ומוסדותיה-

יאסון הפך את ירושלים לפוליס-"אנטיוכיה".

הוא הקים את הגימנסיות והאפביון שמשכו את היהודים על חשבון בית המקדש ומצוותיו.

יאסון גרם לכוהנים לעזוב עבודתם בבית המקדש ובמקום זאת ללכת למשחקים בגימנסיות-כך הועתק מרכז החיים היהודי מבית המקדש למוסדות הפוליס.

2) החלטות על קבל האזרחות-

יאסון הכין רשימת אזרחים לפוליס אנטיוכיה והודיע כי רק מתייוונים ויוונים יורשו לקבל אזרחות לפוליס.

לפיכך, יהודים רבים התייוונו כדי לקבל את האזרחות ובכך לשמר את מעמדם הגבוה או לשפר את מעמדם מכיוון שלאזרחים ניתנה הזכות להשתתף בחיים הפוליטיים והחברתיים בעיר,לעומת אלו שלא התייוונו.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button