פיסיקה

השראה אלקטרוסטטית וקיטוב

מושגים:
השראה אלקטרוסטטית – פעולת קיטוב כתוצאה מהשפעת גוף סמוך.

גוף מקוטב – גוף שבו נוצרת הפרדה בין המטען החיובי והשלילי.

מוליך – חומר המאפשר תנועה חופשית של מטענים.

מוליך מתכתי – המטענים החופשיים במוליך הם אלקטרונים חופשיים.

 

כאשר מקרבים גוף הטעון במטען חיובי, האלקטרונים נמשכים לגוף הטעון ומתרכזים בצידו האחד של המוליך, בעוד שהמטענים החיוביים נדחים לצידו האחר, וכך נוצר קיטוב חשמלי. לפי חוק קולון, ככל שהמרחק קטן – כל הכוח החשמלי גדל (ולהפך), לכן כוח המשיכה גדול מכוח הדחייה, וההפרש ביניהם הוא השקול.

טעינה על ידי השראה אלקטרוסטטית לפי שלבים:

  1. מצמידים שני גופים מוליכים ניטרליים
  2. מקרבים אליהם ללא מגע גוף טעון
  3. בעזרתו נוצר קיטוב
  4. מפרידים בין הגופים
  5. מרחיקים את הגוף הטעון
  6. הגופים מקבלים מטענים מנוגדים

אם היינו מחליפים בין שלבים 5 ו6, הקיטוב היה מתבטל ולא הייתה מתבצעת טעינה חשמלית.

C - זכויות יוצרים

Back to top button