היסטוריה א'

התנועה הלאומית היהודית(הציונית) ותרומתו של הרצל

התנועה הלאומית היהודית המודרנית(הציונית)

הגורמים לצמחית של התנועה הציונית:

רעיונות ההשכלה:

תפיסה אשר הדגישה את מרכזיותו של האדם ואת חירותו, משכה את תשומת ליבם של יהודים רבים. תנועה זו עוררה בקרב היהודים ציפיות לשינוי ביחסם של בני אירופה אליהם. בקהילה היהודית צמחה שכבת משכילים שהצטרפה לרעיון הנאורות וניתקה עצמה מהדת והאמונה.

הערכים של המהפכה הצרפתית (חירות , שוויון ואחווה) עוררו תקווה בקרב יהודים לשינוי המעמד שלהם מאזרחי באירופה.

האמנציפציה(שוויון זכויות):

שוויון הזכויות שניתן ליהודים היה גורם מרכזי בהתפתחות התנועה הציונית ובהפיכתה לתנועה לאומית יהודית. אזרחי אירופה לא ראו בעין יפה את שוויון הזכויות שניתן ליהודים. הקושי לממש את הזכויות הביא להתעוררות לאומית בחברה היהודית וחיזק את רעיונות הציונות. כתוצאה מהאכזבה מהאמנציפציה מיעוט יהודים החליט שיש למצוא ליהודית מדינה שבה יכלו לחיות כלאום ללא הטרדה.משפט הכי חשוב לזכור : הכלכלה זה תירוץ,הסיבה האמיתית לאי שוויון זכויות : בחברה לאומיות לא יכול לבוא שוויון זכויות עם לאום אחר כי זה סותר את הלאומיות .

 

אנטישמיות:

על רקע השינויים הכלכליים – המהפכה התעשייתית, בלטו יהודים כמי שעלה כוחם בחברה בתקופה קצרה מאוד. יהודים רבים הצליחו כלכלית ועל כך החלו רבים מתושבי אירופה לפתח שנאה ואיבה כלפי היהודים, ובהמשך שנאה זו נהפכה לפגיעות פיזיות ולפוגרומים(פרעות).

התעוררות הלאומית בקרב עמי אירופה במאה ה19

במאה ה-19 עמים רבים באירופה הצליחו להשיג הכרה מדינית ועצמאות. יהודים רבים צפו בהצלחות של עמים אלה והצלחות אלה שישמשו דוגמה וגורם מאיץ לצמיחתה של התנועה הלאומית היהודית.

תהליך החילון:

יהודים בעולם נטשו את השקפת העולם הדתית הפסיבית של על פיה גאולת העם היהודי תבוא משמים, התרחשה השקפת עולם חילונית אקטיבית שלפיה יהודים צריכים לחלץ אץ עצמם מקשיי הגולה בכוחות עצמם.

תרומתו של הרצל לבנייתה של התנועה הציונית

"מדינת היהודים"

ספר שנכתב ע"י בנימין זאב הרצל בעיקר בעקבות גילויי האנטישמיות החריפים באירופה בסוף המאה ה-19 ומשפט דרייפוס. בספר הזה הציג הרצל את עיקרי תפיסתו הציונית.

תוכן הספר

בעיית העם היהודי: הרצל טען שבעיית העם היהודי היא בעיה לאומית. הרצל טען כי היהודים הם עם ולכן אין להם קיום בגולה(ומגיעה להם מדינה משלהם). הוא האמין שאמנציפציה הגדילה את שיעור האנטישמיות ושהיהודים אינם יכולים לברוח לשום מקום בשום אירופה כי אנטישמיות תרדוף אותם לכל מקום שאליו יגיעו.

פתרון לבעיית העם היהודי: הרצל טען שהפתרון היחיד לבעיית העם היהודי צריך להיות פתרון לאומי(מכיוון שהבעיה היא בעיה לאומית),ולכן הפתרון יהיה ריכוז של העם היהודי בשטח משלו במסגרת ריבונית עצמאית (מדינה). על פי גישתו של הרצל, יש לפעול בדרך מדינית,חוקית וגלויה בקרב האימפריות למען השגת טריטוריה שבה נקבל ריבונות ע"פ החוק. לאחר השגת הצ'ארטר(אישור הגעה לארץ) יגיעו יהודים לארץ שתנתן להם ויתיישבו בה.

דרך הפתרון לבעיית העם היהודי: כדי להשיג צ'ארטר יש להקים שני מוסדות:
"אגודת היהודים" – גוף  שינהל את המשא ומתן עם המעצמות למען השגת השטח לעם היהודי ע"פ החוק,כלומר, יפעל להשגת צ'ארטר.
"החברה היהודית" – גוף כלכלי שיהיה אחראי על ההגירה היהודית מהגולה ויסייע ליהודים להתיישב בארץ.

A - זכויות יוצרים

סיכומים קשורים

Back to top button