היסטוריה ב'

ועידת ואנזה

ועדת ואנזה:

מי נכח בוועידה:

היידריך(ראש משטרת הביטחון וה-S.S), נציגי האגפים המשרדים של השלטון הנאצי, לדוגמה:

נציג המשרד לשטחים הכבושים, נציגי האיינזצגרופן, נציגי הS.S , נציגי הגנרל גוברנמן, נציגי משרד החוץ, נציג בולט בוועידה היה אייכמן שהיה אחראי לכתיבת הפרוטוקול.

מטרת כינוס הוועידה:

הוועידה הוקמה ע"י היידריך. המטרה לשמה כונסה הוועידה היא מציאת דרך יעילה יותר לחיסול יהודים, מאחר והירי אל הבורות לא היה יעיל מספיק. וועידת ואנזה

לא(!!!) קבעה את "הפתרון הסופי" אלא כונסה כדי :

1)                 לתאם מבחינה ארגונית ומנהלית בין כל הגופים שייקחו חלק ב"פתרון הסופי".

1)

2)                 עצם הכינוס של נציגי המשרדים השונים ברייך השלישי נועד לרתום את הרשויות האלה למשימה המרכזית של הרייך –הפתרון הסופי.

3)                 לקבוע מי יפסוק במקרים של חילוקי דעות בין הרשויות השונות שישתתפו בביצוע "הפתרון הסופי".

הנושאים שדנו בהם בוועידה:

א)    סקירת מספר היהודים באירופה- לפי הסקירה נמצא שישנם כ 11 מיליון יהודים שצריך להפטר מהם.

ב)     פינוי היהודים באירופה מזרחה לכיוון מחנות ההשמדה- קודם כול יפונו, יהודי מזרח אירופה ע"י רכבות ואחר כך יהודי מערב אירופה ואז יהודי צפון אפריקה.

ג)      דיון בבעיות מיוחדות כמו: מי נחשב יהודי, וישלח למזרח. כול צאצאי נשואי תערובת נחשבים וישלחו למזרח.

ד)     יהודים שיימצאו כשרים לעבודה יישלחו למחנות עבודה ושם ינוצלו לטובת הרייך הגרמני. במחנות הכפייה תהיה הפרדה בין נשים לגברים.

מקומה של וועידת ואנזה בתהליך הפתרון הסופי:

במסגרת הוועידה הוגדרו מטרות התכנית, דרכי הארגון והאמצעים המבצעיים  לביצוע התכנית.  בהגדרות אלה נקבע שהמטרה היא השמדה טוטלית של העם היהודי. האמצעים הארגוניים:

רשות אחת ברשות היידריך תרכז את הפיקוח ותוביל את הפעולות הנחוצות לביצוע התכנית.

המבצעים :

אנשי המנהל בשלטונות הכיבוש באירופה, אנשי המשטרה והS.S .         כול אלה התחייבו לקיים כול הנדרש בהוצאת התכנית לפועל.

 בועידת ואנזה נכתבה הטבלה הבאה :

http://www.yadlashiryon.com/VF/ib_items/3247/11.jpg

כיצד באה לידי ביטוי מגמת ההשמדה הטוטלית בפרוטוקול ועידת ואנזה ?

תשובה : בהתייחסות לטבלה שמראה את מס' היהודים באירופה שצריך להשמיד, נראה כי הנאצים ספרו את היהודים גם באזורי הפרוטקטורט (אשר שם לא אמורים להמצא יהודים), גם במדינות אשר לא נכבשו ע"י הנאצים,והבולט בטבלה הוא מספר היהודים באלבניה-200 יהודים. מה שמוכיח כי הנאצים חשבו על השמדה טוטלית של היהודים עד האחרון בהם והשקיעו מאמצים ומשאבים כדי למצוא יהודים ולחסלם.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button