היסטוריה א'

זרמים בציונות

זרמים בציונות:

הציונות המעשית:

הבעיה העיקרית של היהודים- ע"פ זרם זה הבעיה של היהודים בגולה הינה אנטישמיות .

זרם זה תמך ביצירת חברה יצרנית ע"י עליה לא"י.

הדרכים להתמודדות עם הבעיה:

אין להתמקד רק בתכניתו של הרצל ולחכות לאישור המעצמות אלא יש לקבוע עובדות בשטח. הסתננות והתיישבות בא"י בצורה בלתי חוקית (חובבי ציון).

 ——————————————————————————————-

הציונות המדינית:

הבעיה העיקרית של היהודים – זרם זה ראה באנטישמיות כבעיתם העיקרית של היהודים בגולה. זרם זה אמר כי האנטישמיות תרדוף את היהודים בכול מקום אליו יגיעו. תפקידם המרכזית של התנועה הציונית היא במציאת פתרון מיידי לבעיה הקיומית של העם היהודי בגולה. מנהיגה של הציונות המדינית היה הרצל.

הדרכים להתמודדות עם הבעיה :

לנהל מגעים מדיניים עם מנהיגי המעצמות כדי להשיג צ'ארטר להתיישבות יהודית בא"י. לאחר מכן לעשות עלייה חוקית ומאסיבית לא"י.

 ———————————————————————————————

הציונות הרוחנית:

הבעיה העיקרית של היהודים- הבעיה העיקרית של היהודים בגולה היא התבוללות(רצון לחיות עם הגויים), בעיית העם היהודי הינה רוחנית-תרבותית. לדברי מנהיג ציונות זו כתוצאה מהאמנציפציה והתבוללות קיימת סכנה להכחדת העם היהודי. מנהיג הציונות הזאת הוא "אחד העם".

הדרכים להתמודדות עם הבעיה:

למנוע התבוללות(ערבוב של יהודים וגויים) .

ראשית נדרש לפעול לטהרת ליבם  של היהודים בתפוצות ולגיבושן כלאום ,שלב שני יהיה לעלות ולהתיישב בישראל .

 ———————————————————————————————

 

הציונות הדתית:

הבעיה העיקרית של יהודים בגולה- התבוללות ואובדן הזהות והדת היהודית.

הדרכים להתמודד עם הבעיה-  היהודים צריכים להיות שותפים בקיום מצוות . תומכיה רק בציונות דרך אנושית להצלת העם היהודי מסכנת התבוללות .

בנוסף לכך הם ראו קשר ישיר בין התורה לעם ישראל ולא"י.

 ———————————————————————————————

 

הציונות הסוציאליסטית:

הבעיה העיקרית- החברה המעוותת של העם היהודי ומצוקתו של הפועל היהודי עקב דחייתו מהחברה שסביבו.

הדרכים להתמודדות- הקמת חברה סוציאליסטית בא"י כדרך להתמודדות עם בעיית היהודים בגולה. יש לגבש את מעמדם של יהודים עובדי אדמה ופועלים בחברה שוויונית .

 ———————————————————————————————

 

ציונות  סינטטית:

לאחר מות הרצל נוצר הזרם הסינטטי אשר שילב את הרעיונות  של הציונות המעשית והמדינית. נציגי זרם זה סרבו כי יש לנקוט בפעילות משותפת לציונות.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button