אנגלית

חיבור דעה

חיבור דעה

 א. הבעת דעה ( composition of opinion ) – בסוג חיבור זה ניתן נושא ועליכם לנקוט עמדה לגביו. עיקר החיבור הוא הצגת עובדות ודוגמאות. אפשר להשתמש בדוגמאות מהניסיון האישי. הצגת עמדתכם תיעשה בפסקת סיכום.

יש להשתמש בביטויים הבאים:

In my opinion ;

I think / believe / feel (that)

I agree / I disagree (with)

As far as I am concerned

Personally ; frankly ; obviously ;

In short

In conclusion

  כאשר מציגים טיעונים אפשר לחלק את המכתב לפסקאות לפי הסדר הבא:

 First of all + argument 1

 Furthermore + argument 2

 Finally + argument 3

 In conclusion (summary) + personal opinion

      ב. הצגת טיעונים בעד ונגד – בחיבור מסוג זה עליכם להציג שתי נקודות מבט על נושא נתון, אחת תומכת והשנייה מתנגדת. את עמדתכם יש להציג בסיכום החיבור. עליכם להביא נימוקים – כשלושה – לכל אחת מהעמדות.

שימו לב למבנה חיבור מסוג זה:

הצגת הנושא. אפשר להיעזר בשאלה לניסוח הנושא.

פסקה 1 – פתיחה/הקדמה

בחיבור המציג שני צדדים- הצג צד אחד (בעד/החיוב);

בחיבור המציג דעה- הצג את דעתך.

פסקה 2  גוף החיבור

בחיבור המציג שני צדדים- הצג את הצד השני (נגד/השלילה);

בחיבור המציג דעה – בסס את הדעה, הבא הוכחות ודוגמאות.

פסקה 3 – גוף החיבור

חבר את הקצוות, סכם הכול- יכול להיות דומה לפתיחה. אם נתבקשת לציין את דעתך האישית, ודא שעשית זאת בפסקה זו.

סיכום

A - זכויות יוצרים

חיבור דעה באנגלית , חיבור דעה באנגלית שאלון G , חיבור דעה באנגלית לבגרות

סיכומים קשורים

Back to top button