אנגלית

כתיבת מטלת החיבור – שאלונים F ו G הפחתת נקודות

מטלת הכתיבה – יחידות F & G

 

 •  יש להקצות לכתיבת החיבור לפחות 25 דקות מזמן הבחינה. הדקות הראשונות ייוחדו לתכנון ולארגון ואילו הדקות האחרונות ייוחדו לבדיקה חוזרת.
 • הקריטריונים למתן נקודות למטלת הכתיבה הם כדלקמן:

  תיאור המרכיבים

  מספר הנקודות

  תוכן וארגון

  • המידע קשור לנושא; 
  • התבטאות שוטפת;
  • החיבור מאורגן היטב;
  • הרעיונות מובעים בבהירות;
  • החיבור ברובו כתוב בשפה של התלמיד;

  0 – 8 נקודות

  אוצר מילים

  • שימוש נכון באוצר מילים מגוון ועשיר;
  • שימוש נאות ויעיל במילים וביטויים;
  • שימוש במשלב נכון;

  1 – 8 נקודות

  לשון

  • שימוש נכון במבנים לשוניים מתקדמים;
  • שגיאות מעטות בהתאמה בין נושא לפועל;

             בזמנים; בסדר המילים; במילות קישור;

             במילות יחס; בכינויים;

  1 – 16 נקודות

  טכניקה

  • מיעוט שגיאות כתיב; פיסוק;

            שימוש באות גדולה; חלוקה לפסקאות;

  0 – 8 נקודות

  סה"כ ניקוד

   

  2 – 40 נקודות

 • החיבור הוא בין 120 – 140 מילים. על כתיבת חיבור קצר יותר יופחתו נקודות על פי המפתח הבא: 

 

85 – 100 מילים

הפחתת 8 – 12 נקודות

70 – 85 מילים

הפחתת 12 – 16 נקודות

55 – 70 מילים

הפחתת 16 – 02 נקודות

פחות מ – 45 מילים

שווי החיבור – 0 נקודות

 

A - זכויות יוצרים

סיכומים קשורים

Back to top button