אזרחות

לאום ומדינות לאום הגדרות

לאום ומדינות לאום הגדרות

מדינה:

מדינה היא ארגון חברתי הכוללת שלטון על אוכלוסיה היושבת בשטח מוגדר בעלת ריבונות פנימית וחיצונית והכרה בינלאומית.

למדינה חמישה מרכיבים הכרחיים:

  • טריטוריה: שטח המדינה בגבולות המוגדרים מראש הכוללים יבשה, אוויר, מים. טריטוריה לא חייבת להיות רצופה.
  • שלטון: גוף השולט על האוכלוסייה בטריטוריה המוגדרת באמצעות מוסדות וארגונים.
  • אוכולוסייה: אוכלוסיית המדינה מורכבת מציבור אזרחים ומתושבים שאינם אזרחים. כל מדינה מגדירה בחוקיה מיהו אזרח ומהן החובות והזכויות של אזרח.
  • הכרה בינלאומית: הגופים הבינלאומיים מכירים בשלטון המדינה כלגיטימי.
  • ריבונות: המדינה היא בעלת הסמכות בשטח הנתון על אוכלוסיית המדינה.

אזרח:

מעמד חוקי ממנו נובעות הזכויות והחובות, תנאים לקבלת האזרחות משתנים ממדינה למדינה.

הזכויות העיקריות הן: הגנה על בטחונו, הצבעה בבחירות, זכות לחופש העיסוק במדינה, זכות לכניסה ויציאה מהארץ וזכויות סוציאליות.
החובות העיקריות הן: ציות לחוק, חובות על פי החוק (שירות צבאי או לאומי, תשלומי מיסים).

קבוצה אתנית:

קבוצה שלחבריה יסודות אתניים תרבותיים משותפים כגון: מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ודת.
קבוצה זו אינה בהכרח בעלת דרישות להגדרה עצמית ולריבונות. ( לדוגמא: דרוזים).

לאום:

קבוצת אנשים שיש להם מאפיינים משותפים, אתניים / תרבותיים (מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ודת) וגם / או יסודות אזרחיים / פוליטיים (ערכים משותפים).
לבני הקבוצה, מדינה ריבונית או אוטונומיה בתוך מדינה קיימת או שהם שואפים להגדרה עצמית.

ההבדל בין קבוצה אתנית לבין לאום הוא עצם השאיפה להגדרה עצמית.
ללאום חייב להיות המאפיין לשאיפה להגדרה עצמית.

לאומיות:

תחושת זהות משותפת והזדהות של בני הקבוצהעם קבוצתם.
אידיאולוגיה התומכת ברעיון שלכל עם יש את הזכות להגדרה עצמית.
התלכדות של בני אדם לקבוצות מתבססת על תחושה של שותפות והזדהות.

קיימים שני סוגי לאומיות:
לאומיות אתנית תרבותית: השאיפה המשותפת לבני הלאום לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית לניהול עצמי בתוך מדינה.
מבוססת על יסודות אתניים תרבותיים- מוצא, תרבות, שפה, היסטוריה.
במדינה בה מתקיימת לאומיות אתנית תרבותית אין חפיפה בין לאומיות לאזרחות.
ניקח את מדינת ישראל לדוגמא – במדינת ישראל הלאומיות היא אתנית תרבותית אשר מבוססת על זהות משותפת של בני הלאום היהודי ולא מתקיימת חפיפה בין האזרחות ללאומיות.

לאומיות אזרחית/פוליטית: השאיפה המשותפת לבני הלאום לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית לניהול עצמי בתוך מדינה.
מתבוססת על יסודות פוליטיים, על שותפות ורצון משותף באותה מדינה במסגרת פוליטית משותפת ובקידום של ערכים ונורמות משותפים.
במדינה בה מתקיימת לאומיות אזרחית/פוליטית מתקיימת חפיפה בין לאומיות לאזרחות (הלאומיות האמריקאית לדוגמא – מבוססת על ערכי דמוקרטיה, הפרדת דת ממדינה וחפיפה בין לאומיות לאזרחות).

לעוד סיכומים באזרחות

סיכומים קשורים

Back to top button