היסטוריה א'

לאומיות בגרמניה

לאומיות בגרמניה

בתחילת המאה ה 19 הייתה גרמניה מחולקת ליותר מ 30 מדינות שבכל אחת מהן היה שלטון עצמאי.

פרוסיה ואוסטריה היו באותה תקופה אימפריות שהתחרו על ההשפעה באיזור . סיבות ההתעוררות הלאומית הגרמני הן המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון. ב1815 הוקמה הברית הגרמנית שאוסטריה ישבה בראשה, היא שאפה להשאיר את הפיצול הגרמני כמו שהוא כדי לשמור על העליונות שלה.

הכח שהניע את המאבק לאיחוד גרמניה

הכח המניע לאיחוד גרמניה הגיע "מלמעלה"(מן השלטון). את המאבק הוביל אוטו פון ביסמרק, קאנצלר(ראש ממשלה) של פרוסיה. הוא האמין שרק ניצחון בשדה הקרב ובאלימות ,הוא שיביא לאיחוד גרמניה. מכאן הסיסמה שלו- "דם וברזל", שמשמעותה עליונות צבאית(יותר מעשים ופחות דיבורים) ומאבק שיביאו לניצחון בשדה הקרב ולאיחוד גרמניה.

מטרת המאבק

מטרת ביסמרק, הייתה לאחד את המדינות ואת הנסיכויות הגרמניות למדינה אחת (מדינה גרמנית מאוחדת).

 • מצב מדיני לפני איחוד – מצב של פיצול מדיני בין הנסיכויות שאוסטריה כאחת מהן שואפת להשאיר את הפיצול כדי לשמור על עליונותה.
 • תודעה לאומית – קיימת תודעה לאומית עוד לפני האיחוד.
 • מקורות ההשפעה – תנועת ההשכלה, התנועה הרומנטית והמהפכה הצרפתית.
 • אופי המאבק – מאבק שמתחיל "מלמטה" (העם) אך רוב השלבים נעשים בכוח, "בדם וברזל", ע"י הנהגה "מלמעלה" (השלטון, ביסמרק). המאבק התנהל בשלבים החל משנת 1815 (נפילת נפוליאון) ועד השלמת האיחוד ב1870.
 • מעורבות המעצמות – המעצמות אינן מסייעות לאיחוד גרמניה. אוסטריה וצרפת התנגדו לאיחוד וניסו למנוע אותו.
 • המשטר שהוקם – קיסרות עם פרלמנט בעל סמכויות מוגבלות ומבנה פדרלי מיוחד: ויליאם הראשון הומלך לקיסר הרייך השני.

שלבים עיקריים של המאבק

 • 1844 – פרוסיה יוזמת איחוד תעריפי מכס בכל מדינות גרמניה. איחוד זה יצר זיקה בין המדינות על בסיס כלכלי.
 • 1850 החליט מלך פרוסיה להקים פדרציה גרמנית, אך התעורר קושי מכיוון  שאוסטריה התנגדה לרעיון זה ואיימה במלחמה. ההתנגדות האוסטרית גרמה לאנשי פרוסיה להבין שהדרך היחידה לאיחוד מדינות גרמניה היא מלחמה עם אוסטריה.
 • 1862 אוטו פון ביסמרק התמנה לקנצלר פרוסיה ושאף לאחד את גרמניה בכוח("בדם וברזל"). ביסמרק מבקש להגדיל את המסים כדי לבנות צבא חזק. נועם בפרלמנט: "הבעיות הגדולות של היום על ידי נאומים והחלטות רוב, זה היה המשגה של 1848 כי אם בדם וברזל". הפרלמנט לא מאשר את העלאת המסים אולם ביסמרק מתעלם ומעלה את המסים.

בשנת 1866 ביסמרק פתח במלחמה נגד אוסטריה והביס אותה.

כתוצאה מהלחמה הורחבו שטחי פרוסיה במדינות צפון גרמניה, ביסמרק הקים את ברית מדינות צפון גרמניה, ודרש מהאוסטרים המושפלים להכיר בה .

 • בשלב הזה הוסיף ביסמרק לאיחוד את המדינות הקטנות של מרכז גרמניה. המדינות הגרמניות בדרום היו מסוכסכות עם מדינות בפרוסיה  ובגלל זה הם לא היו מעוניינות להצטרף לאיחוד.כאן התעורר קושי נוסף בכך ששיוך מדינות הדרום עלול היה להתקבל בעין לא יפה אצל הצרפתים, שעלולים לראות בכך התעצמות מהירה מידי של פרוסיה.
 • נוצר איום בעקבות התעצמותה של גרמניה והאיחוד נודע  לנפוליאון השלישי. הוא דרש מביסמרק העברת שטחים לידי הצרפתים כפיצוי על ההפרה  של מאזן הכוחות והתחזקותה של פרוסיה. ביסמרק ניצל את ההזדמנות ותקף את צרפת. הצבא הגרמני כבש את צרפת עד פריז. לגרמניה צורפו גם מדינות הדרום וביסמרק הקים את הקיסרות הגרמנית המאוחדת שבראשה הוא עומד. כך מומשה הלאומיות הגרמנית בכוח הצבא הפרוסי "מלמעלה", כלומר ביוזמת השלטון הפרוסי.

גורמים מסייעים:

 • תמיכת המדינות הגרמניות-התחיל במדינות הצפון שהתאחדו כנגד אוסטריה ולאחר מכן חיבור של מדינות הדרום נגד צרפת.
 • קבלת תמיכת  מדינות אירופה החזקות(צרפת , אנגליה, רוסיה)
 • תודעה לאומית ששררה בפרוסיה

קשיים:

 • בריטניה, צרפת ורוסיה חששו מפני גרמניה המאוחדת וחזקה מהן.
 • אוסטריה התחרתה עם פרוסיה על ההשפעה במדינות גרמניה ולכן התנגדה לאיחוד.
 • פיצול של גרמניה למספר גדול של מדינות ונסיכויות.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button