היסטוריה א'

מבוא ללאומיות+הגורמים לעליית הלאומיות

 

לאומיות

 

לאומיות-מהי לאומיות, לאומיות תחושת השתייכות ושאיפה להקים מדינה. זאת אומרת הקבוצה החברתית תהפוך לקבוצת לאום, כאשר תפעל למען הקמת מסגרת מדינית.

הלאומיות החליפה את הדת כתופעה חברתית..

ההתעוררות  הלאומית לוותה בפעולות הקשורות בתרבות בני הלאום:טיפוח שפת הלאום, הספרות,המוזיקה,האמנות וכדומה..

הלאומיות באה לידי ביטוי במישור הפוליטי ,בשאיפה להקמת מדינה ריבונית ועצמאית, ובפעילות שמטרתה הייתה להשתחרר מהשלטון בידי המלך,הכנסייה , והאצולה ולהעבירו לידי העם.

מרכיבים של לאומיות-

 סמלים לאומיים(דגל,המנון,חגים לאומיים),שפה,טריטוריה(מולדת/שטח מדינה),היסטוריה ותרבות- כל אלה משותפים לאותם בני הלאום.

תודעה לאומית- קבוצה המודעת להשתייכותה לאומה ומטפחת ערכים לאומיים ! (הנחלת השפה הלאומית,טיפוח התרבות ,חקירת העבר וכו'..)

תנועה לאומית-תנועה פוליטית המבקשת לממש את עקרונות הלאומיות. תנועה זו מבקשת ליצור מדינה של הלאום, כלומר להקים מדינה שבה רוב האזרחים יהיו בני הלאום.

מדינת לאום- רוב המדינות המודרניות הן מדינות לאום. רוב תושביהן משתייכים ללאום אחד, המדינה מקיימת שלטון שמביא לידי ביטוי את אופיו של הלאום ושל התנועה הלאומית ללאום זה.

מדינה רב לאומית- מדינות רב לאומיות שלטו על לאומים רבים. השלטון במדינות היה בדרך כלל בידי הלאום הגדול והחזק יותר. הלאומים השונים ביקשו להתנתק משלטון המדינה הרב לאומית ולהקים מדינת לאום משלהם.

מיעוט לאומי- במדינות לאום מתקיימות קבוצות מיעוט לאומי. אזרחים במדינה המגדירים עצמם כבני לאום אחר, לעיתים המיעוט הלאומי הינו חלק מלאום שיש לו מדינת לאום משלו ולעיתים המיעוט הלאומי הינו חסר מדינת לאום.

הלאומיות האתנית:

לאומיות זו מבוססת על המוצא המשותף של בני הלאום. גישה זו מדגישה את יופיו האתני והתרבותי של הלאום. ההשתייכות ללאום האתני היא אוטומטית והיא כוללת גם את בני הלאום שחיים מחוץ למדינת הלאום. מדינת לאום אתנית דוחה השתלבות של בני לאומים אחרים לתוכה.

הלאומיות הפוליטית :

לאומיות זו מבוססת על עקרונות מדיניים וערכים פוליטיים מוסריים(אמריקה).

גישה זו מדגישה את המדינה כהתארגנות פוליטית של האזרחים כדי להבטיח את זכיותיהן וכדי לייצור ממשל הוגן ויעיל.

ההנחה היא שהאדם המקבל על עצמו את עקרונותיה של התנועה הלאומית יכול להצטרף ללאום.

אידיאולוגיה- השקפת עולם.

הגורמים לעליית הלאומיות באירופה:

א)     התפתחות רעיונות ההשכלה והשפעתן (תנועת ההשכלה):

רעיונות ההשכלה החלו להתפתח באירופה במאות ה17 וה-18.

רעיונות ההשכלה הציבו את האדם במרכז העולם. ע"פ תפיסתה של תנועת ההשכלה:

בני האדם נולדו שווים ובעלי "זכויות טבעיות" המבטיחות לכול פרט חיים חירות , שוויון ורכוש.

רעיונות ההשכלה\נאורות צמחו מפני שהסדר החברתי הקיים היה לא שוויוני:

רוב תושבי אירופה היו נתינים של מלך או שליט והיו כפופים לאצילים שנישאו זה לזה, וראו עצמם בני מעמד עליון בעל זכויות יתר.

במהלך המאה ה-18 טענו הוגי דעות וסופרים כי זה הוא מצב מעוות שנוגד את הטבע והתבונה ואלו בפעם הראשונה את רעיון הזכויות הטבעיות – הזכות של כל אדם בחיים לחירות ולקניין.

רעיונות אלו אומצו גם בנוגע ללאום: שוויון בין העמים, ריבונות לאומית, זכותם של האזרחים במדינה הלאומית לממש את זכויותיהם הטבעיות.

ב)     השפעת המהפכה הצרפתית:

המהפכנים הצרפתים תקפו את אופיו הלא דמוקרטי של המשטר בארצם, דרשו את חופש הביטוי, קראו תיגר על סמכויותיה מרחיקות הלכת של הכנסייה הקתולית ועל זכויות היתר של האצולה.

1789, עקרונות המהפכה הם: שוויון חירות ואחווה.

עקרונות אלו התפשטו בכל אירופה ע"י נפוליאון בונאפרטה (קיסר צרפת), שהפיץ את רעיונות המהפכה (נאורות, השכלה וחירות) בכל מקום אותו הוא כבש.

השליטה הצרפתית בקרב העמים הכבושים עוררה התנגדות וחיזקה אצלם את תחושת הייחודיות והשאיפה לעצמאות.

ג)      השפעת תהליכי המודרניזציה:

השינויים הגדולים בתחום המדע והטכנולוגיה היו אף הם גורם שסייע בצמיחתן ובגיבושן של התנועות הלאומיות במאה ה-19.

במהלך המאה ה-19 החל באירופה תהליך כלכלי טכנולוגי אשר הביא לשינוי אדיר, גדול יותר מכל מהפכה אחרת. מהפכה זו מקורה בהכנסת טכנולוגיה לחקלאות ולתעשייה ומעבר מעולם חקלאי לעולם מתועש (תעשייה).

המצאת הרכבת ומאוחר יותר המכונית סייעו בידי התנועות הלאומיות להפיץ את רעיונותיהם לאזורים מרוחקים.

מערכת החינוך שהלכה והתפתחה גם למוסדות להשכלה גבוהה הרחיבה את מעגל האנשים המשכילים ויודעי קרוא וכתוב.

עובדה זו הביאה למעורבותם שבני אדם רבים בחיים הפוליטיים והחברתיים.

אלו נחשפו לרעיונות תנועת ההשכלה ולרעיונות של התנועות הלאומיות ולקחו חלק משמעותי במאבקן למען עצמאות.

ד)     השפעת התנועה הרומנטית:

הזרם הרומנטי הדגיש את הרגש והלב על חשבון ההיגיון והשכל.

הרעיון הרומנטי מבטא ברצון לתת ביטוי לייחודי ולאותנטי כביכול שברוח העם.

הרומנטיקה הדגישה את החושים, הדמיון, הקסם ואפילו המיסטיקה וראתה בהם מרכיבים שנותנים טעם לחיים.

טיפוח הקשר של בני האדם עם העבר של הלאום, בייחוד לימי קדם שבהם חי האדם בהרמוניה עם הטבע, זאת באמצעות אגדות עם, מיתוסים (עלילות גבורה), שירה ופולקלור, כמו גם הדגשת ימי גדולת עמיהם בעת העתיקה ואת עברם המפואר.

הרומנטיקה היא למעשה המאיץ הרוחני של הלאומיות.

ה)     המהפכה האמריקאית:(יש לכתוב כגורם בנוסף למהפכה הצרפתית)

1776, הייתה המהפכה הראשונה שניסתה לממש את רעיונות תנועת ההשכלה.

היא יצרה את הלאומיות הליברלית (חירות) ונתנה דחיפה להקמתן וחיזוקן של תנועות לאומיות שנאבקו להשגת עצמאות באירופה.

———————————————————————————————-

אביב העמים(1848-1859)– אביב העמים הוא כינוי למאבק לחירות שהכיל שורת מהפכות בכמה ממדינות אירופה. מהפכות אלה הונהגו על ידי מהפכנים ליברליים נגד שמרנות שאפיינה התקופה שלאחר ימי נפוליאון.

רוב המהפכות היו מהפכות לאומיות שמטרתן היה השגת עצמאות מדינית והיו גם אשר חפצן היה במהפכות פוליטיות וחברתיות. במהפכות אלו לקחו חלק אזרחים רבים ואומנם בתקופה זו עלה כוחם וגברה מעורבותם בחיי המדינה.

רוב מהפכות אביב העמים דוכאו בתוך חודשים ספורים, אך עקרונות החירות והשוויון שהלוחמים דגלו בהם חיזקו וביססו את הליברליזם ואת התנועות הלאומיות בקרב ימי אירופה גם בשנים שלאחר מכן.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button