גאוגרפיה

מדדים לרמת פיתוח של מדינות

א. מדדים דמוגרפיים
ב. מדדים כלכלים
ג. מדדי חברה ורווח

כדי לקבוע האם מדינה מפותחת או מתפתחת יש לבדוק רותה לפי מספר מדדים.
*בשאלות הבגרות נדרש לקבוע את רמת הפיתוח של מדינה מסויימת לפי מספר מדדים ועלינו תמיד לשקלל את כל המדדים בטרם נקבע אם המדינה מפותחת או מדינה מתפתחת.


מדדים פיתוח דמוגרפיים

(עוסקים באוכלוסייה)
1. שיעור ריבוי טבעי – מספר הנולדים באותה שנה פחות מספר המתים או הנפטרים באותה שנה יגיד לנו בכמה גדלה האוכלוסייה.
ככול שהריבוי הטבעי גבוה יותר המדינה פחות מפותחת.
הסיבות לכך:
א. מעמד האישה במדינה מפותחת גבוה יותר, היא אשת קריירה, משכילה ומתחתנת בגיל מאוחר יותר.
ב. הילדים בעולם המתפתח הם כוח עבודה שמכניס כסף למשפחה.
ג. יוקר המחייה במדינות מפותחות גורם לתכנון מוקפד יותר של הילודה.
2. תוחלת החיים – הזמן הממוצע בו חיים האנשים במדינה.
ככול שתחולת החיים גבוהה יותר כך המדינה מפותחת יותר.
הסיבות לכך הן:
א. שירותי רפואה מתקדמים
ב. רמת הפיתוח מתקדמת ותקנים מחמירים של תברואה (זבל וביוב).
ג. עבודה סזיפית אשר שוחקת את הגוף כגון חקלאות, מפעלים
ד. השכלה ומודעות התושבים לאורח חיים בריא: תזונה, ספורט, קרינה וזיהום אוויר.

מדדים כלכליים

1. תמ"ג לנפש – תוצר מקומי גולמי = כל המשכורות/סחורות שיוצרו בישראל חלקי מספר התושבים. ככל שהתמ"ג גבוה יותר המדינה מפותחת יותר.
2. צריכת אנגריה לנפש
ככול שצירכת האנרגיה לנפש גבוהה יותר, זה בדרך כלל מעיד שהמדינה מפותחת יותר.
הסיבות לכך הן:
א. במדינות מפותחות ישנן תשתיות להספקת אנרגיה לתושבים.
ב. במדינות מפותחות רמת החיים גבוהה יותר ונגישה יותר, לכן יש שימוש הרבה מכשירי חשמל.
*בבגרות יש לשים לב האם צריכת האנרגייה היא של המדינה או של התושבים. במדינות לא מפותחות תהיה צריכת אנרגייה גבוהה למפעלים כך שאם רוב האוכלוסיה עובדת במגזר השני זה דווקא מעיד על זה שמדובר במדינה לא מפותחת.
3. אחוז המועסקים בחקלאות – ככול שאחוז המועסקים בחקלאות גבוה כך המדינה פחות מפותחת.

מדדי חברה ורווחה

שיעור רופאים לנפש – ככול שגבוה יותר כך המדינה מפותחת יותר.

מגזרי תעסוקה

מגזר ראשון – חקלאות, דייג וכרייה [מדינת עולם שלישי]
מגזר שני – מפעלים ותעשייה [מדינה מתפתחת]
מגזר שלישי – שירותים בנקיים, מורים, עורכי דין, פקידים, רופאים [מדינה מפותחת]
מגזר רביעי – פרסום, עיצוב, שיווק, הייטק, בורסה, נדלן ויזמות [מדינה מפותחת]

מושגים שיש לדעת בעל פה:
דמוגרפיה , מגזרי התעסוקה , מדדי פיתוח
תמ"ג = תוצר מקומי גולמי
שעט"ן = שווה ערך לטון נפט

סיכומים קשורים

Back to top button