היסטוריה ב'

מעבר גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם(נאציפיקציה)+המדיניות כלפי יהודי גרמניה

מעבר גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם(נאציפיקציה)

כאשר היטלר עלה לשלטון ננקטו צעדים לביסוס שלטונו כפיהרר.

היטלר ביטל את חוקת וימאר והשליט טרור באמצעות חוקים שנקראו “צווים לשעת חירום” שפגעו בזכויות הפרט.  היטלר פעל בטרור נגד מתנגדי המפלגה והשתמש בתעמולה שהסיטה נגד היהודים והקומוניסטים. לפי צווים אלה הוקם מחנה ריכוז ראשון בגרמניה שנקרא “דכאו” שאליו הוכנסו כול הגרמנים שלא ענו על דרישות הגזע הארי , וכול מתנגדי\חשודים להתנגדות המשטר הנאצי.

צעדים למימוש הנאציפיקציה:

1)שריפת הרייכסטאג- כאשר היטלר עלה לשלטון הוא החליט לערוך בחירות חוזרות מכיוון שהוא רצה להשתחרר מן הצורך בשותפות עם מפלגות אחרות ע”י השגת רוב מוחלט.

כשבוע לפניי הבחירות הוצת בניין הרייכסטאג לכאורה באופן פתאומי.  ברור שמעשה זה נעשה ע”י ביוזמתו של היטלר במטרה להדגיש שאם אין רייכסטאג=>אין בחירות=>אין דמוקרטיה . לטענת היטלר האשמים בשריפת הרייכסטאג היו הקומוניסטים והיהודים. המפלגה הנאצית התחרתה במפלגה הקומוניסטית והיטלר שאף לחסל אותם כמה שיותר מהר וזו הסיבה שהוא מאשים אותם(עיקרון שלילת קומוניזם). כתוצאה משריפת הרייכסטאג נוצרו הצווים לשעת חירום.וכך היטלר החל לחסל את גרמניה כמדינה דמוקרטית.

2)חוק ההסמכה- ע”פ חוק זה כול סמכויות הרייכסטאג הועברו להיטלר. היטלר חוקק את החוק והפך להיות השליט בכול הרשויות.  בכך הוא ביטל את עיקרון הפרדת הרשויות=>מבטל דמוקרטיה.   לטענת היטלר הוא היחיד שיכול לפתור את הבעיות בגרמניה(לפיכך חוק זה נקרא גם “החוק לביטול מצוקת העם והמדינה”). כתוצאה מהחוק חוזקו מנגנוני הכוח והדיכוי של היטלר והוקמו הS.S  והגסטאפו שהו כלים חזקים באכיפת השלטון הנאצי בכל פינה.

3)תהליך האחדה-. בתהליך זה נחקקו מספר חוקים:

א)המדינה הגרמנית הייתה פדרציה שלכול מדינה היה בית נבחרים משלה. היטלר ביטל את הפדרציה והפך את כול האזורים לאזור אחד תחת שלטון נאצי.

ב)ביטול המפלגות-לפי זה יש מפלגה אחת בגרמניה והיא היחידה החוקית.

כך,שלט היטלר בכל גרמניה בתוך שנה ולא נותר כל ארגון עצמאי שיכל לעמוד נגדו.

לאחר מות הנשיא הינדנבורג, היטלר הכריז על עצמו כנשיא\קנצלר וגם כמפקד עליון של הצבא. הוא איחד את כול התפקידים במדינה תחתיו(מימוש עקרון הפיהרר)

4)”ליל הסכינים הארוכות”-היטלר הורה לראשי הS.S לחסל את כול ה
S.A. החלטתו של היטלר נבעה משתי סיבות:

א)ראש הס.א התנגד בגלוי למהפכה “החוקית” שהיטלר עשה ורצה לעשות מהפיכה זו דרך אלימות

ב)ראש הס.א הקים נגד היטלר את מפקדי הצבא,בשל רצונו להפוך את הס.א מצב המפלגה הנאצית לצבא גרמניה.

בעזרת הטענה כי ראש הס.א מתכנן הפיכה נגדו,היטלר שלח את פעילי הS.S , שסכינים מוחבאים בבגדיהם, למחנה אימונים של הS.A במטרה לחסלם. בלילה זה נרצחו כ1000 אנשי S.A ע”י אנשי S.S.

 מטרתו של היטלר בפעולה זו הייתה לחסל את כול מי שהוא לא סמך עליו.

5)תכנית כלכלית- תכנית זו נועדה להניע את הכלכלה הגרמנית ולהשיג שתי מטרות עיקריות:

א)להביא לחיסול האבטלה

ב)להכשיר את הצבא הגרמני להגשמת ההתפשטות הטריטוריאלית(מרחב מחייה).

בשביל להשיג שתי מטרות הללו הפעיל היטלר את תכנית 4 שנים במסגרתה בוצעו עבודות ציבוריות רבות כמו:

סלילת כבישים, תשתיות ובניינים ועוד…  הושקע כסף רב בפיתוח החקלאות ומפעלי בנייה,כגון:בניית אצטדיון בברלין ששימש לאולימפיאדת 1936.

תכנית זו מומנה בין היתר באמצעות רכוש יהודי שהוחרם כחלק ממדיניות האריזציה.

6)תעמולה נאצית- היטלר הכיר בעוצמת התעמולה כהשפעה על הייצור עולמו של הפרט)דרך החשיבה של הפרט). זו הסיבה שהאזרחים עברו שטיפת מוח והופנטו בנאומים שבהם היטלר נאם בהתלהבות עם קול מהפנט. האזרחים הופנטו גם מצעדות שהיו ברחובות בליווי מנגנות לחת(מנגינות שקטות ומהפנטות). בנוסף לכך הנאצים חזיונות אור-קוליים וכמובן שימוש בטלוויזיה בעיתונים ובכרזות שמהללים את היטלר.כלי התעמולה היה בפיקוחו של יוסף גבלס – שר התעמולה הנאצי.

7) חינוך נאצי- השליטה על החינוך הייתה האמצעי החשוב ביותר לשליטתם של הנאצים. הם רצו לעצב אדם גרמני חדש. היטלר הכתיב את דרישות תכניות הלימודים למוסדות החינוך ולאוניברסיטאות אשר תאמו לאידיאולוגיה הנאצית. הוקדשו שעות לימוד מיוחדות ללימוד עקרונות הנאציזם. ניתנה עדיפות לחנ”ג כדי להכשיר את הצעירים לשירות צבאי. פוטרו מורים אשר היה ספק בנאמנותם לנאצים. הוקמה תנועת נוער אחת בלבד שנקראה “תנועת הנוער ההיטלראית”. בשנתיים הראשונות ההצטרפות לתנועה היית זכות לאחר מכן הפכה ההצטרפות לחובה. מטרת תנועת הנוער היית לחנך לנאציזם גם אחריי שעות בית הספר ולייצור בצעירים שטיפת מוח כדי שבבגרותם יוכלו להצטרף לS.S.

המדיניות כלפי יהודי גרמניה:

1)יום החרם- זהו הצעד הראשון של הנאצים נגד יהודי גרמנייה והוא נועד לבדוק את תגובת הציבור הגרמני כלפיי היהודים. יום זה אורגן ע”י עיתונאי גרמני. לפי התכנון נקבע שביום זה כול חנויות ובתי העסק היהודים יאסרו למכור לגרמנים . כול חנויות היהודים מגרמניה סומנו וחיילי S.S הוצבו בחלקן. החרם לא היה אמור להיות מוגבל בזמן , אך הוא נפסק לאחר יום אחד עקב לחץ האוכלוסייה בטענה שזה פוגע בכלכלה הגרמנית.

2)חוק הפקידות- לפי חוק זה רק גרמנים ארים יכולים לעבוד בשירות המדינה. לפיכך כול האליטה היהודית פוטרה ממקומות עבודה, כגון:

רופאים , מרצים, מנהלי אוניברסיטאות ועוד..

במקומם שובצו ארים.

3) שרפת הספרים(10 למאי 1933) – בתאריך זה נערכו טקסים שבהם הועלו ספרים יהודים באש. בין ספרים אלו היו , ספרי קודש,ספרים שיהודים כתבו, ספרים שמנוגדים לעקרונות הנאציזם. כמו כן נשרפו גם יצירות אומנות וספרים של מדענים יהודים מוכרים. שריפת הספרים הגדולה ביותר נערכה בכיכר בברלין מול האוניברסיטה דבר ששירת את האידיאולוגיה הנאצית. שריפת הספרים הייתה חלק מהנידוי התרבותי והציבורי של יהודי גרמניה. מעשה זה יצר אווירה של טרור ופחד שנועדה לעודד את היהודים להגר מגרמניה. יותר מ100 שנה לפני כן ,היינריך היינה(משורר יהודי)- במקום שבו שורפים ספרים, שם גם ישרפו בני אדם.

4)חוקי נירנברג– חוקים אלה הם החוקים הרשמיים הראשונים נגד יהודים. מדובר על מספר חוקים שמטרתם להבדיל ולהשפיל את יהודי גרמניה. לאחר חוקים אלה היה מותר לפגוע ביהודים באופן חוקי , וליהודים לא הייתה אפשרות להגן על עצמם. עיקרי החוקים היו:

א)חוק האזרחות– חוק זה קובע מיהו אזרח הרייכ הגרמני. לפי חוק זה אזרח גרמני הוא רק זה שזורם בתוכו דם טהור ויש לו זכויות פוליטיות\משפטיות. חוק זה הגדיר את המקום של היהודים בגרמניה, כלומר, היהודים נחשבו לנתינים חסרי זכויות ומנודים מהחברה. חוק זה חוקק במטרה להוציא את היהודים מגרמניה או לבודד אותם, לפיכך נקבע מי נחשב יהודי:

3 דורות אחורה יהודיים במשפחה, זה שנולד יהודי והמיר דתו, כול הילדים של נישואי תערובת, כול מי שהתחתן עם יהודי נחשב יהודי.

ב)החוק להגנת הדם והכבוד הגרמני-חוק זה מגדיר איך הזע הארי צריך להתנהג כלפיי יהודים כדי לשמור על טוהר הדם שלו. לדוגמא,

אסור לארי להתחתן עם יהודיה, לקיים יחסי מין עם יהודייה, אסור ליהודי להעסיק עוזרת בית ארית מתחת לגיל 45 , אסור ליהודים להשתמש בצבעי הגדל של הגרמנים. מטרת החוק הייתה לבודד פיזית את היהודים ולהשפילם.

5)אריזציה- חל בגרמניה תהליך אריזציה (העברת רכוש של יהודים לידיים אריות). כול העסקים של היהודים עברו לידיים אריות , ככה גם כול רכושם והיהודים נדרשו להוסיף לדרכון שלהם את השם ישראל ולסמן את הדרכון באות J.  כ-60 אלף בעלי עסקים יהודיים נאלצו למסור בכוח את עסקיהם עם סיפוח אוסטריה האריזציה הופעלה גם על יהודי אוסטריה.

6)גירוש זבונשיין- גירוש כול היהודים שלא נולדו בגרמניה. גירוש זה נקרא זבונשיין מכיוון שאותם יהודים אשר גורשו מגרמניה לגיוון פולין , לא הורשו להיכנס לשם, נתקעו בעריית הגבול בין גרמניה לפולין, זבונשיין. פרט לכמה מסתננים רוב היהודים נשארו בערייה , חסרי כול, ללא בית ובתנאי כפור קשים. באותם ימים , שהה בחור יהודי בפריז שמשפתחתו היית ממגורשי זבונשיין , הוא החליט להתנקם בנאצים והצליח להתנקש במזכיר השלישי הגרמני. אירוע זה הוא הסיבה לפי טענתו של גבלס ל”ליל הבדולח”.

8)”ליל הבדולח”- בלילה זה החלו לפרוע בכול יהודי גרמניה בניהולו של גבלס. אנשי הS.S החלו לשבור חלונות של בתי עסק, בתי כנסת , בתי מגורים. בנוסף לכך התנפלו על היהודים באלימות והחלו מעשי רצח, אלימות, אונס. כ1000 בתי כנסת נשרפו וכ90 יהודים נשרפו.

ליל הבדולח היווה נקודת מפנה במדיניות הנאצית כלפיי יהודי גרמניה:

א)    הפעם הראשונה שננקטה אלימות פיזית גלויה ורשמית כלפי היהודים.

ב)     עקב אירוע זה הוקם גוף שהיה אחראי לגירוש יהודים מגרמניה.

ג)      לראשונה הוקמו מחנות ריכוז שנועדו לאסור יהודים.

ד)     פורקו כול הארגונים היהודיים שפעילותם הותרה עד אז.

לסיכום:

מטרות מדיניות זו ניתנות לראיה בכול הצעדים שנכתבו, להלן המטרות:

א)עידוד הגירת יהודים מגרמניה כדי “לנקות את גרמניה מיהודים”

ב)להדחיק ולנשל(לקחת רכוש) מכול רכושם ולהשאירם חסרי כול.

ג)בידוד והשפלה של יהודים מבחינה חברתית ותרבותית.

ד)הגברת השנאה כלפיי היהודים בגרמנייה

A - זכויות יוצרים

סיכומים קשורים

Back to top button