גאוגרפיה

מקורות אנרגיה

 מקורות אנרגיה

מבוא כללי

התעשיות השונות זקוקות למקורות אנרגיה וכוח מסוגים שונים. עוד מימי קדם השתמש האדם בכוח הטבע – חום, אור וכוח מניע, לצרכיו השונים, והפיק אותם ממקורות שונים. מקורות אלה גם מציינים בדרך כלל שלבים בהתפתחותו של האדם. מקורות האנרגיה לפי סדר ניצולם על ידי האדם:

שרירי הבהמה: (סוס, פרד, תאו, בקר) על אף שמקור כוח זה קטן יחסית לאחרים, עדיין משתמשים בו בצורה נרחבת למדי, להובלה ולעבודה, באזורים רבים בעולם, במיוחד במדינות עולם שלישי.

מקורות כוח מכניים: כגון הרוח ומים. אמצעים אלה נפוצים עד היום בארצות המתפתחות ובמידה פחותה אף בארצות תעשייתיות מפותחות. במאה ה – 20 הופיע כוח המים כמפיק אנרגיית "החשמל הלבן" במפעלים ההידרו-אלקטריים בעלת הפוטנציאל הרב.

מקורות כוח אורגניים: מקורות אלה הם ספקי האנרגיה העיקריים בעולם, במיוחד במדינות המתועשות והמפותחות. מקורות כוח אלה עתידים להתכלות עם הזמן, מאחר והם הצטברו, נוצרו ונאגרו בטבע במשך עידנים גיאולוגיים ארוכים. במאתיים השנים האחרונות כילתה האנושות מה שנאסף במשך כחצי מיליארד שנים. האנרגיה ממקורות כוח אלה מופקת משריפת הפחמן, ונחלקת לשניים:

  1.                  שריפת מקורות חיים, כדוגמת עץ ופחם ופסולת חקלאית (זבל בעלי חיים ופסולת גידולים חקלאיים הנותרת בשדה, כגון קש ותבן), או לאחר שהתוצרת החקלאית עוברת שלבים תעשייתיים כגון ה"בגס" מקנה סוכר.
  2.                  שריפת חומרים אורגניים מאובנים, כמו פחם, נפט וגז טבעי.

האנרגיה המתכלה נחצבת ומופקת מקרום כדור הארץ: פחם, הנפט וגז טבעי מהווים היום חומרי האנרגיה העיקריים שבשימוש (לאחרונה גם הפקת אנרגיה מפצלי שמן). ברוב מקורות האנרגיה לא משתמשים באופן ישיר, אלא כאמצעי לייצור חשמל. הצריכה הממוצעת של אנרגיה לנפש גבוהה יחסית במדינות המפותחות וגבוהה במיוחד במדינות בעלת רמת חיים גבוהה (ארה"ב מובילה, אחריה צרפת, יפן, איטליה).

ישנם מקורות אנרגיה שאינם מתכלים הנקראים גם אנרגיה מתחדשת ונחשבים כמקורות כוח אלטרנטיביים, למשל: אנרגיה גרעינית, אנרגיה סולרית, הידרואלקטרית ואנרגיית רוח. אלה מקורות האנרגיה של העתיד.

בין שנות העשרים לשנות השמונים של המאה ה – 20 חלה ירידה בערכו של הפחם כמקור אנרגיה, בהשוואה לשימוש במקורות אנרגיה אחרים . לעומת זאת, ישנה עלייה בשימוש בנפט, גז טבעי ומקורות אנרגיה אחרים. חלקו של הגז הטבעי הולך וגדל בעקביות. השימוש בנפט תלוי במשברים בינלאומיים (1973, 1978) ולכן אין לשימוש בו עלייה רצופה.

סיכומים קשורים

Back to top button