אזרחות

משמעויות שונות של מדינת לאום

משמעויות שונות של מדינת לאום – סיכום

קריטריון

מדינת לאום אתנית- תרבותית

מדינה דו לאומית

מדינה רב תרבותית

מדינת לאום מדינתית

 

כיצד נקבע אופייה של המדינה ?

על ידי אופייה ותרבותה של הקבוצה הלאומית הדומיננטית במדינה – קבוצת הרוב

על ידי אופייה ותרבותן של מספר קבוע/סגור  של קבוצות לאומיות  הדומיננטיות

על ידי אופייה ותרבותן של מספר לא קבוע קבוצות  לאומיות ותרבותיות

על ידי כלל אזרחי המדינה ללא קשר למוצא האתני – תרבותי שלהם

  הרכב האוכלוסייה

 רוב לאומי אתני תרבותי דומיננטי

לרוב – מיעוטים אתניים לאומיים

רוב של שתים עד- ארבע קבוצות אתניות תרבותיות לאומיות דומיננטיות

מספר לא סגור של קבוצות אתניות תרבותיות

אין הכרה בקבוצות הלאומיות

משותף לאזרחי המדינה

בעיקר תרבות, שפה ומוצא משותפים

היותם אזרחים של אותה מדינה

בעיקר תרבות, שפה  ומוצא משותפים

היותם אזרחים של אותה מדינה

בעיקר תרבות, שפה  ומוצא משותפים

היותם אזרחים של אותה מדינה

היותם אזרחים של אותה מדינה וכפיפות למערכת  שלטון ומוסדות משותפים

קיומם של יסודות מדינתית ואתניים

יש יסודות אתניים  ומדינתיים

יש יסודות אתניים  ומדינתיים

יש יסודות אתניים ומדינתיים

יש יסודות מדינתיים ואתניים

מדיניות הגירה

העדפה לבני הקבוצה  הלאומית הדומיננטית*

העדפה לבני הקבוצות הלאומיות המוכרות

העדפה למי שיכול לתרום למדינה

העדפה למי שיכול לתרום למדינה

*ר' חוק השיבה במדינת ישראל וחוקים דומים במדינות אחרות.

*יש להבין ולדעת את ההבדל בין עלייה להגירה

סיכומים קשורים

Back to top button