אזרחות

סוגי הזהות של אזרחי ישראל

מהי זהות ?

זהות היא תפיסת האדם את עצמו ותפיסת האחרים אותו. הזהות היא מכלול של מרכיבים שבאמצעותם האדם מגדיר את עצמו עבור עצמו וביחס לחברה בה הוא חי .

זהות היא אוסף של תכונות מולדות ונרכשות : מחשבות, ערכים, התנסויות, חוויות, זיכרונות, המעצימים את היחיד והופכים אותו לשונה מהאחרים.

התשובות שנותן היחיד לשאלות: מי אני? , מה אני רוצה להיות? , הזהות של האדם מושפעת מאותם אירועים שהוא עבר בחייו .

לזהות יש 2 מרכיבים :

1)מרכיבים שיוכים – מרכיבים שהאדם נולד לתוכם, לרוב הוא אינו משנה אותם. לדוגמה: מוצא, מין, משפחה, לאום וכו' .

2)מרכיבים נרכשים – מרכיבים שהאדם יוצר, בונה, בחור לעצמו והם כן ניתנים לשינוי כמו מקצוע, מקום מגורים. יסודות אלה ניתנים לשינוי במהלך החיים.

אזרחי מדינת ישראל יכולים להגדיר את עצמם באמצעות 3 סוגים של זהות :

1.הגדרת הזהות הלאומית של אזרחי ישראל  

אדם מגדיר את עצמו גם לפי ההשתייכות שלו ללאום מסוים, הזהות הלאומית היא מרכיב חשוב בזהות הקובע את ההשתייכות של האדם לעמו, ללאום שלו, על בסיס מוצא אתני משותף, מסורת, היסטוריה, קשר והזדהות עם בני לאום שלו.

ישנן 3 זהויות לאומיות מרכזיות במדינת ישראל:

א. זהות יהודיתזהות המדגישה את הקשר לעם היהודי, ללאום היהודי. לאזרחי המדינה היהודים קיימת זהות לאומית יהודית שמשותפת לחלקם הגדול של היהודים במדינה.

ב. זהות ערביתלאזרחי ישראל הערבים קיימת גם זהות ערבית, הם מגדירים את עצמם כבני הלאום הערבי. לזהות זו יש 2 גרסאות : ישנם המדגישים את המרכיב הלאומי הערבי ומבטאים את הזיקה ללאומיות הכלל ערבית במזרח התיכון (זהות לאומית ערבית), לעומתם יש ערבים המדגישים את המרכיב הלאומי הפלסטינאי ומבטאים את הקשר לפלסטין- היא ארץ ישראל בעייני הפלסטינאים (זהות ערבית פלסטינאית) .

ג. לאום דרוזילחלק מהציבור הדרוזי במדינת ישראל יש זהות אתנית והם רואים את עצמם כלאום בפני עצמו.

2.הגדרת הזהות הדתית של אזרחי ישראל

א. זהות יהודיתרוב אזרחי ישראל הם יהודים בדתם, הם נבדלים זה מזה בקיום המצוות ובמידת ההשתלבות שלהם בחברה. ישנם 4 בוצות עיקריות ברצף: חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים.

ב. זהות מוסלמיתרוב אזרחי המדינה הערבים הם מוסלמים בדתם. הזהות המוסלמית מתבטאת בקיום מצוות וטקסים לפי דת המוסלמית. מיעוטם של ערביי מדינת ישראל הם נוצרים ולהם יש מצוות וטקסים של הדת הנוצרית.

ג. זהות דרוזיתלאזרחי המדינה הדרוזית זהות דתית דרוזית. הם מאמינים בדת הדרוזית, גם הם מקיימים את המצוות והטקסים שלה ומקבלים את מרות מנהיגי העדה הדרוזית .

3.מרכיבי הזהות האזרחית של אזרחי ישראל .

הזהות האזרחית של מרבית אזרחי ישראל היא "ישראלי" .

המדינה היא מדינה יהודית דמוקרטית, דבר המקשה על בני הלאומים האחרים לתמוך במדינה ולהדגיש את הזהות האזרחית שלהם. משנת 1988, לאחר האינתיפאדה ה1 , הפכה הזהות האזרחית של ערביי א"י לחלשה ביותר .

לגבי הדרוזים, אמנם חלק גדול מהם משרת בצבא, אבל גם אצלם בשנים האחרונות נחלשת ההזדהות שלהם עם המדינה ונחלשת הזהות האזרחית .

 

הגדרה של זהות:

1.כאשר אזרח ישראלי מגדיר את עצמו כישראלי, יהודי, דתי, הכוונה היא שהזהות האזרחית היא החזקה מבין זהויותיו, אחריה הזהות הלאומית, ואחריה הזהות הדתית.

2.כאשר אזרח ישראלי מגדיר את עצמו כערבי, ישראלי, מוסלמי, הכוונה היא שהזהות הלאומית היא הדומיננטית בזהויותיו, אחריה הזהות האזרחית, והזהות הדתית.

3.כשאר אזרח ישראלי מגדיר את עצמו כדרוזי, ישראלי, ערבי, הכוונה הא שהזהות הדתית היא החזקה, ואחריה האזרחית והלאומית.

כיצד אזרחי ישראל הערבים והדרוזים מגדירים את עצמאותם ?

 

דרוזים

ערבים

זהות אתנית – רואים את עצמם כלאום בפני עצמו .

*זהות ערבית-דגש על הלאום הערבי, ביטוי זיקה ללאומיות ערבית במזרח התיכון.

*זהות ערבית פלסטינאית – דגש על הלאום הפלסטינאי,ביטוי זיקה לפלסטין.

זהות

לאומית

זהות דתית דרוזית, הדת הדרוזית .

יגדירו את עצמם כמוסלמים או נוצרים.

זהות

דתית

ישראלים , אך זהותם האזרחית חלשה מאוד .

מגדירים את עצמם "ישראלי" , אך זהות זו חלשה מאוד בקרב ערביי א"י .

זהות

אזרחית

A - זכויות יוצרים

סיכומים קשורים

Back to top button