לשון והבעה

סיכום בורר

בואו נתחיל,
1.נקרא פסקה ולסמן את הרעיון המרכזי. בדרך כלל הרעיון המרכזי מופיע בתחילת הפסקה ומסמנים את המשפט בתחילת כל פסקה.
2.מוסיפים מילות קישור בין המשפטים המסומנים ויוצרים טקסט קריא.
3.קוראים את התמצית שנוצרה (עיקריי הדברים).
4.כותבים במילים שלכם את כל מה שהבנתם מהקריאה של התמצית.

מבנה הסיכום

פתיחה: המאמר שם המאמר שנכתב ע"י שם הכותב.
פורסם במקום הפרסום בתאריך _____.
עוסק בנושא _____
הכותב מעלה את הבעיה ש…(גוף הסיכום)

הכותב מסיים את הטקסט בהמלצה \ תקווה \ פתרונות

מה אסור שיהיה בסיכום:
1.דעה אישית.
2.ציטוטים מן הטקסט
3.דוגמאות או נתונים.
4.אמצעיים רטוריים (שאלות רטוריות, ביטויים וניבים, פניות אל הקורא, אסור להשתמש בגוף ראשון.
5.אין רגשות, אין מחשבות, אין דעה – תחשבו בצורה מוגבלת!

A - זכויות יוצרים

 

סיכומים קשורים

Back to top button