היסטוריה א'

עלייה ראשונה ועלייה שניה

עליה ראשונה


רקע :
שנים: 1882-1903
עלו: 25 אלף יהודים מאירופה,2500 מתימן.
ביניהם:חובבי ציון ,דתיים מסורתיים בעלי משפחות המעמד הבינוני.
רכשו אדמות מבעליהן.

הסיבות לעליה :
1) אנטישמיות חריפה: ברוסיה שררה אנטישמיות חריפה שהגיעה לרמות של פוגרומים(“סופות בנגב”) נגד היהודים,מצב זה היה מסוכן ולכן יהודי רוסיה עלו.
2) אכזבה מהאמנציפציה: יהודים משכילים רבים באירופה ניסו להשתלב בחברה האירופאית ע”י שוויון זכויות שניתן להם.
שוויון זכויות זה לא מומש כפי שהובטח והיהודים הבינו שהם לעולם לא יצליחו להשתלב בחברה לאומית שאינה רוצם אותם.

עליה שנייה

רקע :
שנים:1904-1914
עלו:35 אלף יהודים,רובם מאירופה,2000 מתימן.
ביניהם:צעירים רווקים,סוציאליסטים חסרי כסף רב.
דוברי השפה העברית ומשכילים

הסיבות לעליה :
1) קונגרס אוגנדה: יהודים רבים באירופה התנגדו לתכנית אוגנדה(חובבי ציון), וכתגובה לכך החלו לעלות לא”י כאות מחאה לתכנית.
2) המהפכה הסוציאליסטית ברוסיה: יהודים רבים ברוסיה היו חלק מהמהפיכה הסוציאליסטית ברוסיה שנכשלה.
הם עלו לארץ ישראל במטרה ליישם מהפכה זו בארץ ישראל ולהדגיש את ערכי השוויון והשיתוף.
3) “הקול הקורא”: מהדורה של יוסף ויתקין שפורסמה ברחבי רוסיה קראה לנוער היהודי לעלות לא”י , והתייחסה לעליה כ”שליחות” למען השגת הרעיון הלאומי היהודי

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button