היסטוריה ב'

עמדת בריטניה וארה"ב בנושא העקורים

עמדת בריטניה וארה"ב בנושא העקורים בארץ ישראל:

בסיום מלחמת העולם השנייה חולקה גרמניה ל 4 אזורי שליטה: רוסיה, צרפת, בריטניה וארה"ב. בשטחי השליטה של בריטניה וארה"ב הוקמו מחנות עקורים(עקורים= ניצולי מלחמת העולם השנייה.)שנועדו להעניק סיוע וכללו את ניצולי המלחמה. העקורים היהודים פנו לבריטים בבקשה להפריד אותם מהעקורים הלא יהודים, הבריטים לא הסכימו לכך עקב חשש נגד התארגנות ציונית. הצבא האמריקאי כן הסכים להפריד בין עקורים יהודים לעקורים האחרים בשטח השליטה שלו, וזה גרם לכך שהמוני עקורים יהודים עברו למחנות העקורים בשטח ארה"ב, עד למצב שמצאו עצמם אמריקאים אחראים על כ רבע מיליון יהודים עקורים. בניגוד לציפיות היהודים במחנות העקורים סבלו בגלל שאמריקאים התייחסו אליהם ביחס מזלזל כמו לאסירים. יחס זה הגיע אל דעת הקהל האמריקאית, כתוצאה מכך כמה באמריקה וועדה מיוחדת עקב לחץ הקהילה היהודית שהשפיעה על הנשיא. מטרת הועידה הייתה לבדוק את מצב היהודים במחנות העקורים באזורי השליטה של ארצות הברית, בראשה עמד השופט הריסון.

וועדת הריסון- וועדת חקירה אמריקאית שהוקמה ע"י נשיא ארצות הברית בלחץ הקהילה היהודית בארצות הברית, שתפקידה לנסוע למחנות העקורים באירופה, לבקר שם ולחזור לארצות הברית עם דו"ח מצב.

ועדת הריסון / דו"ח הריסון:

וועדת הריסון סיקרה את תנאי החיים בכ30 מחנות עקורים, כמו כן הם נפגשו עם ניצולים. הדוח זעזע את השלטון האמריקאי ובמיוחד כי בו היה כתוב "נראה שזולת(למרות) השמדת היהודים , אנחנו נוהגים בהם כפי שנהגו הנאצים".              ועדת זו הציע שהפתרון היחיד לבעיה זו להעלות את העקורים היהודים לא"י.               הוועדה המליצה שארצות הברית תדרוש מבריטניה להעלות במיידית 100 אלף יהודים עוד לפניי שיש פתרון לא"י. הוועדה נכשלה בתפקידה מכיוון שהדוח לא התממש עקב סירוב הבריטים.

עמדת בווין (שר החוץ הבריטי):

בווין הכריז כי יהודי אירופה אכן סבלו בשואה וסובלים במחנות העקורים ויש לפתור את בעייתם, אך רק באירופה ולא בא"י, מאחר ויש שם רוב ערבי והבריטים הם פרו ערבים (דבר שעוזר להם להמשיך לשלוט בא"י בגלל אינטרסים טקטיים וכלכליים).

לפי הכרזת בווין יש להמשיך לקיים את מדיניות הספר הלבן (ספר חוקים המסביר כביכול איך להגיע לעצמאות) השלישי בא"י (ספר זה ביטל את כול זכויות היהודים בארץ מבחינת הבריטים).

הוועדה האנגלו אמריקאית:

וועדת חקירה שמורכבת מ6 אמריקאיים ושש בריטיש\ם שמטרתה הייתה לבדוק שוב את מצב העקורים היהודים ולתת פתרון שיהיה ניתן למימוש. וועדה זו הוקמה ביוזמת בווין וביקרה במחנות העקורים ואפילו הגיעה לביקור בא"י.

מסקנות הוועידה:

א) אין סיכוי למצוא פתרון לעקורים היהודים באירופה לכן יש להעלות אותם לא"י.

ב) חייבים להעלות מיידית מאה אלף יהודים לא"י באופן חוקי.

ג) לא ניתן להקים בא"י מדינה יהודית או ערבית או משותפת, לכן המנדט הבריטי חייב להמשיך ולנהל את א"י.

ד) חייבים לבטל את חוק הקרקעות(איסור על יהודים לרכוש קרקעות) מהספר הלבן.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button