גאוגרפיה

פיתוח בר קיימא

פיתוח בר קיימא

 

פיתוח בר קיימא: פיתוח העונה לצורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. זהו
פיתוח המאפשר קיום לאורך זמן מכיוון שאינו נשען על ניצול משאבים בלתי מרוסן אלא מאפשר
את התחדשות המערכות הטיבעיות ומשאבי כדור הארץ.

סיכומים קשורים

Back to top button