עמוד ראשי > פתרון בגרויות 2013 > פיתרון בגרות באזרחות קיץ תשע”ג 2013
iBuyer.co.il קניות באינטרנט

פיתרון בגרות באזרחות קיץ תשע”ג 2013

פיתרון בגרות באזרחות קיץ תשע”ג 2013

1) א- ציין :עקרון ההסכמיות
הצג: הסכמה רחבה בחברה על “כללי המשחק” בנושאים מרכזיים במדינה ובמשטר שלה. זוהי ההסכמה בין רוב האזרחים והקבוצות החברתיות במדינה על מכנה משותף (הגדרת המשטר במדינה, אופי המדינה) ועל כללי המשחק הדמוקרטיים כדי שיוכלו לחיות ביחד למרות חילוקי הדעות.

הסבר : יש להשתמש בציטוטים :
“תחושת מטרה משותפת” “שיתוף פעולה” ולקשר לרכיבים של ההגדרה.

ב- ציין : זכויות חברתיות
הצג : זכויות אלה הן זכויות המוענקות לפרט על ידי המדינה בהתאם למדיניות שלה. זכויות אלה הן לא חלק מהזכויות הטבעיות של האדם ולכן למדינה מותר לבטל או לשנות אותן.

הסבר: להשתמש בציטוטים :
“לשפר את המצב הכלכלי במדינה”
“ליצור מקומות עבודה נוספים…ולהבטיח רווחתם …”

2)א- ציין : לאומיות אתנית-תרבותית
הצג: לאומיות שמתבססת על יסודות שהם אינם פרי בחירה כמו שפה תרבות דת ומורשת.
הסבר: “מסמכים הקשורים למורשת העם היהודי ולמנהיגיו לאורך הדורות”
“כתבי יד עתיקים”, “אורח החיים.. בתקופות הקודמות”

ב- ציין : חופש המידע
הצג: זכותו של כל פרט לקבל מידע מרשויות השלטון ועל פעילותן. זכותו לקבל מידע בנושאים שונים ומגוונים במטרה לגבש עמדה ודעה. מדובר בעיקר בנושאים שרשויות המדינה אחראיות להן ובמידע המצוי בידי הרשויות. המידע מבטיח את יכולתו של האזרח לקבל החלטות פוליטיות והחלטות אחרות.

הסבר : ” אפשר לעיין גם במסמכים אחרים , גם כאלה העוסקים במוסדות המדינה”

3)הכרה בין לאומית- בשביל שמדינה תוכל להתקיים היא זקוקה להכרה בין לאומית מהאו”ם ומדינות העולם.
שטח- בשביל שמדינה תוכל להתקיים היא חייבת שטח(טריטוריה משלה) .

4)מעמד המיעוטים בהכרזת העצמאות :
“תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין”
“חופש דת, חופש לשון”
“תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות”

5)מנגנון פיקוח פורמאלי- מבקר המדינה/הכנסת/אופוזיציה
מנגנון לא פורמאלי-תקשורת/דעת קהל

6) הממשלה כולה [רה”מ והשרים] נושאת באחריות לכל ההחלטות והפעולות שקיבלה וביצעה הממשלה כגוף אחד, וכן לכל מעשה של כל אחד מהשרים.השרים מקבלים עליהם את מרות הממשלה ואת החלטותיה, ואין הם יכולים לחלוק על פעולות רה”מ או על פעולות שרים אחרים שהתקבלו בהצבעת רוב בממשלה.
אין שר רשאי לצאת בפומבי כנגד החלטות הממשלה שהתקבלה ברוב.

7)”חוק בתי דין רבניים”- יש התייחסות להלכה היהודית בכל הקשור לנישואין.
“חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה”- יש התייחסות ל6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה.

8) דמוקרטיה במובן המהותי (כערך)- זוהי דמוקרטיה הדואגת לזכויות האדם, לזכויות האזרח, זכויות המיעוטים, שמה דגש על האדם ומעמידה אותו ואת זכויותיו הטבעיות במרכז. היא מדגישה ערכים של סבלנות, סובלנות.

בהליך החקיקה יש הרבה שלבים, זאת בכדי להתייחס למובן התוכני של החוק.כלומר, ההשערה היא, שככל
שחוק יעבור יותר קריאות ושלבים, כך הוא יהיה ראוי יותר מבחינת התוכן .התוכן אמור לדאוג לזכויות האדם והאזרח ולא לפגוע בהן.

לכן יש ביניהם חיבור, בשניהם יש לשמור על זכויות האדם והאזרח.

9) אפליה פסולה: התייחסות שונה לבני אדם שווים ללא סיבה מוצדקת או לבני אדם שונים שהשוני אינו רלוונטי (לא קשור) לנושא ההתייחסות. זוהי פגיעה לא מוצדקת בזכות לשוויון. לדוגמא: אי קבלת אדם לעבודה למרות שכישורי עונים על דרישות המשרה מסיבות לא רלוונטיות למשל צבע עור, מוצא, פיטורים של אדם בגלל נטיותיו המיניות וכ’ו. כל התייחסות שונה לבני אדם שאין לה הצדקה היא אפליה פסולה.

בעזרת אפליה פוגעים במובן הפורמלי של שלטון החוק, מכיוון שהוא אומר שכולם שווים וכפופים בפני החוק באופן שווה.ברגע שיש אפליה פסולה, דבר זה לא מתרחש.

10)ציין : שסע דתי חילוני
הצג:מחלוקת בין דתיים לחילונים על מעמדה של הדת במדינה.הדתיים שואפים שהדת תהיה ערך מרכזי בניהול המדינה ואילו החילונים מתנגדים.
הסבר:יש להתייחס לגורם לשסע שנמצא בקטע : צביונה של השבת (פסקה ראשונה ).

11)ציין : חופש המצפון שנגזרת מהזכות הטבעית לחירות
הצג: זכותו של אדם להחזיק בערכים מוסריים ולנהוג על פי ערכים אלה ולתת להם ביטוי חיצוני. המצפון נובע ממקורות שונים כמו: דתיים, חברתיים וכ’ו.

הסבר: יש להתייחס למשפט המרכזי אשר מבסס את עמדת הכותבת: “לדעתי, לכל אדם יש אפשרות לפעול באופן אישי כדי להגן על הערכים החשובים לו ”

12) ציין : מדינת לאום יהודית תרבותית
הצג: בגישה זו , על מדינת ישראל להיות מדינה חילונית היונקת מהמסורת הלאומית , התרבותית והדתית, ומהמורשת היהודית. גישה זו מבקשת להדגיש את התרבות והמורשת היהודית, להנחיל ערכים יהודיים השואבים ממקורות לאומיים דתיים ותרבותיים. המדינה צריכה לבסס את התרבות שלה, גם על המורשת היהודית, על העבר, ההווה, ספרות הקודש וגם ספרות חול. על-פי גישה זו, הבסיס של המדינה הוא חילוני, אבל למסורת יש מקום מיוחד. היא מתבססת על המסורת אבל בלי לראות בהלכה גורם מחייב . היא מאפשרת לכל יהודי לבחור את הדרך המתאימה לו ,

הסבר: יש להתייחס לציטוטים מתאימים מהטקסט ולקשרם להגדרה.

16)ציין : גישה סוציאל דמוקרטית
הצג : גישה זו שמה במרכז את החברה ואת ערך השוויון היא דורשת את התערבות הממשלה במדיניות הכלכלה על מנת להבטיח שוויון כלכלי וחברתי בין האזרחים. היא מוכנה לפגוע במידה מסוימת בחירות רק כדי לאפשר שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה. הגישה לא מסתפקת רק בשוויון פוליטי אלא דורשת שוויון כלכלי-חברתי. לדוגמא: על ידי מתן קצבאות. רק אם לאדם יהיה טוב יותר יהיה אכפת לו מהמדינה, מהדמוקרטיה והוא יצליח לממש את הפוטנציאל שלו בצורה טובה יותר. צמצום הפערים הוא תנאי למעורבות פוליטית של האזרחים. הגישה שואפת לצמצום פערים.
הסבר :
“יושקעו מליוני שקלים בפריפריה”, “לאפשר לבוגרי בתי ספר רבים להתקבל למוסדות השכלה גבוהים”

17) ציין : הזכות לפרטיות
הצג: זכותו של אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו ולתחומו הפרטי (גופו, חפציו, ביתו, התחום הפיסי שלו) ללא רשותו.זכותו של אדם שלא יחדרו לתחומו הפרטי ללא רשותו.
הסבר: “לעיין בחשאי בדואר האלקטרוני של החשודים בהדלפה”.

* תתקבל גם התשובה הזכות להליך הוגן עם נימוק נכון.(שורה אחרונה).

18)ציין : הזכות הטבעית לקניין
הצג: רכושו של אדם שייך לו. זכותו לשמור עליו ללא חשש שיילקח ממנו. רכושו של אדם יכול להיות קניין חומרי (קרקע, בית, כסף וכ’ו) או קניין רוחני (זכויות יוצרים, רישום פטנט וכ’ו). זכותו של אדם להשתמש ברכושו כרצונו. אין לעשות שימוש בקניינו של אדם ללא רשותו, אין לשנות יצירה שיש לגביה זכויות יוצרים. קניין הוא כל דבר בעל ערך כלכלי.

הסבר: “שם זה הוא סימן רשום וסמל מסחרי שלה” – יש לציין שמדובר בקניין רוחני !!!!

קטגוריה C