היסטוריה א'

צורות התיישבות+מסגרות פוליטיות/חברתיות/בטחונית+רוטשילד/משרד ארצישראלי

צורות ההתיישבות החדשות:

1)המושבה- נוסדה ע"י אנשי העלייה הראשונה,אנשי המושבה היו רובם עם משפחות, ושומרי תורה ומסורת.

במושבה הכל התנהל בצורה פרטית- לכל אחד היתה קרקע פרטית משלו וממון עצמי שלו ושל משפחתו.

אנשים העלייה הראשונה לא ידעו לעבוד את אדמתם ולשמור על שטחם ולכן השכירו עובדים ערבים שיעשו זאת.

דוגמה : פתח-תקווה

2)הקבוצה(קיבוץ)- נוסדה ע"י אנשיי העלייה השניה, רובם צעירים,רווקים ומאמינים בערך הסוציאליזם שדגל בשיתוף ושוויון.

בהתאם לכך,הקבוצה נבנתה על ערך הסוציאליזם, כל אורח החיים שלה, כמו ממון,קרקע היה בשותפות עם כל אנשי הקבוצה.

בנוסף לכך, הקבוצה האמינה בארבעה כיבושים:

א-"כיבוש העבודה"- בעיני אנשי הקבוצה יש לעבוד עבודה עברית בלבד בא"י (כלומר שרק יהודים יעבדו ולא ישכירו פועלים ערבים).

ב-"כיבוש השמירה"- בעיני אנשי הקבוצה רק יהודים צריכים לשמור על שטח ורכוש יהודי(לעומת אנשי העליה הראשונה שהשכירו שומרים ערבים).

ג-"כיבוש השפה"- יש להחיות את השפה העברית ולהפוך אותה לשפה מדוברת יום-יומיתץ כלומר בא"י, יש לדבר רק עברית.

ד-"כיבוש הקרקע"- יש לקנות קרקעות מן הערבים ובכך  לשלוט על יותר שטחים בא"י.

ארבעת כיבושים אלה ביטאו את הרצון של הקבוצה ליצור "יהודי חדש"- יהודי שיכול לעבוד את אדמתו("כיבוש העבודה") , יהודי שיכול לשמור על שטחו ורכושו("כיבוש השמירה"), יהודי שיש לו שפה לאומית("כיבוש השפה") ויהודי שיכול להשיג קרקעות ולשלוט עליהן ("כיבוש הקרקע").

מסגרות פוליטיות

 

הוקמו רק ע"י בני העלייה השניה.

1) מפלגת "הפועל הצעיר"-

 הוקמה ב1905,מנהיגה הרוחני היה א.ד. גורדון. התעסקה בפתרון בעיות הפועלים ושיפור מעמדם, ובנוסף לכך תמכה ב"כיבוש השפה" ו"כיבוש העבודה".

הקימה מסעדות פועלים וקופות הלוואה.עיקר פעילותה היה במושבות.

2)מפלגת " פועלי ציון"- הוקמה ב1905.האמינה שמעמד הפועלים יממש את הרעיון הציוני ויביא לשוויון ולצדק חברתי.חברי המפלגה יזמו הקמת  התיישבות עובדת שיתופית , ופעלו למען עבודה עברית בארץ.

עיקר הפעילות של המפלגה היה שמירה ופעילות אידיאולוגית בערים.

מסגרות חברתיות

1)הסתדרות המורים- הוקמה ב1903, כדי לארגן את היישובים תחת מסגרת אחת .

המורים החלו לעצב את תכניות הלימודים של הילדים.

2)ארגון החורש- הוקם ב1907,בארגון זה פעלו פועלים מכל המפלגות של הגליל.

מטרת הארגון הייתה שיפור מעמד הפועלים וסיוע לפועלים בכל התחומים.

מסגרות ביטחוניות

 

1) ארגון "בר-גיורא"- ארגון שהוקם ע"י אנשי העליה השניה, והחל בסתר ב"כיבוש השמירה".

בראש הארגון עמד ישראל שוחט.הארגון התמקד ב"כיבוש השמירה" במושבות.

2)ארגון "השומר"- ארגון המשך לארגון "בר-גיורא".הוקם ב1909 ומטרתו הייתה לכבוש את השמירה בכל המושבות.

בנוסף לכך הוא הכשיר שומרים עבריים ע"י החדרת רעיון "כיבוש השמירה".

חברי הארגון למדו את השפה הערבית ואת מנהגיהם, וכך נישלו את הערבים, מה שגרם למתח רב בין הצדדים.

הארגון פעל עד 1920,והיווה פאקטור רציני בביסוס "כיבוש השמירה".

החייאת השפה העברית

 

אליעזר בן יהודה(מאנשים העליה הראשונה), ראה בהחייאת השפה הלאומית העברית חלק חשוב בביסוס היהודים בא"י, ולשם כך פעם להפיכתה לשפה מדוברת.

ביתו היה הבית העברי הראשון שדיברו בו עברית .

היה בין המקימים של "ועד הלשון העברית" שהפיץ את השפה העברית וחידש אותה.

בנוסף לכך הדריך את המורים בהסתדרות המורים.

*מלחמת השפות-בעת הקמת הטכניון בחיפה,התקיים ויכוח באיזה שפה ילמדו בו, בגרמנית או עברית, מאבק זה כונה "מלחמת השפות".

השפה העברית ראתה נצחון במאבק זה.

איש וארגון שסייעו לפעילות הציונית

איש- הברון רוטשילד

אנשי העלייה הראשונה חוו קשיים עקב חוסר ידע בחקלאות, חוסר תשתיות ורפואה.

הלורד רוטשילד שלח כספים ואנשי ידע בחקלאות ורפואה לאנשי העלייה הראשונה במטרה לעזור להם.

רוטשילד הציב מספר תנאים לעזרה זו, והעיקריים שבהם הם : שמירת עילום שמו,  והצבת נציבים צרפתיים שינהלו את סדר החיים והעבודה במושבות.

הוא העניק חסות למושבות שהיו נתונות במשבר.כמו כן, הוא הקים מושבות חדשות ובהן מוסדות כגון בתי ספר,בתי כנסת ומרפאות.

ב1900 רוטשילד פינה את הנציבים עקב מהומות של אנשי העלייה הראשונה.

ארגון-המשרד הארצישראלי

הוקם ב1907, ייצג את ההסתדרות הציונית בארץ. הוא דאג לרכישת קרקעות והכשרתן להתיישבות ולחקלאות. הוא הקים חוות לאומיות שבהן הועסקו פועלים והוכשרו לעבודה חקלאית, ותמך בצורות התיישבות שונות.

כמו כן, בזכות ארתור רופין שעמד בראש המשרד,עלו כ2000 עולים מתימן לארץ ישראל.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button