עמוד ראשי > אנגלית > שאלות לבגרות באנגלית בע”פ
iBuyer.co.il קניות באינטרנט

שאלות לבגרות באנגלית בע”פ

שאלות לבגרות בעל פה באנגלית

PERSONAL INTERVIEW
Tell me about yourself/ your family/ your friends/ your parents and what they do
Tell me about your school. Why did you decide to come here?
What is your favorite subject at school? Why do you like it?
What are your hobbies?
Tell me about the happiest day in your life
Describe your room to me
Tell me about a film you have seen/ a book you have read
Tell me about the kind of music you like to listen to
Do you have a pet? Tell about it. If not, would you want a pet? Why? Why not? Which pet?
What are your plans for the future?
Have you ever been abroad? Tell me about your trip
What kind of food do you like?
Tell me about your city
What would you like to be when you grow up?
Describe a regular day of your life to me
Describe a person who you really admire.
How did you prepare for this test?
If you could choose to talk to someone else now instead of me, who would you like to talk to and why?
Do you feel English is important? Why/ Why not?
If you could be the principal of this school, what would you change and why?
Tell me about your social life. How do you spend your free time? Where do you go to? With who?
What kind of music do you like? Do you play an instrument?
What can we do to help new immigrants? Old people?
Have you ever earned money? How? Hat did you do with the money?
What are the qualities of a good person/ friend/ citizen
If you could choose presents for your family members, what would you choose and why?
If you could go back in history, to which period would you go and why?

PROJECT:
Tell me about your project
Did you do it alone or in a group?
Why did you choose this topic?
How did you or your group choose this topic?
What interests you about the topic?
Which sources did you use?
How long did it take you to prepare it?
Which part did you enjoy most doing? Why?
What did you learn prom this project?
Are you proud of your project?
What was the most interesting thing that you learned about your topic?
What new information did you gain from doing the project?
What new skills did you learn from doing the project?
How did you divide the tasks / work among your group members?
Name two sources you used.
Where did you find your sources?
What did you enjoy about doing the project? What did you find difficult about doing the project?
What was the most difficult part of doing this project? How did you overcome it?
What else would you like to know about the topic?
What would you have done differently?
How did you present your project to your classmates?

בדקו גם

מכתב רשמי

מכתב רשמי –  Formal Letter  – בדרך כלל נכתב בשל אחת מהסיבות: הגשת בקשה לקבלה לעבודה או לבית …

חיבור דעה

חיבור דעה  א. הבעת דעה ( composition of opinion ) – בסוג חיבור זה ניתן נושא ועליכם לנקוט …

טיפים לכתיבת חיבור

טיפים שיש לזכור בכתיבת חיבור: יש לזכור כי בשורה ממוצעת יש בין 8 ל- 10 …