עמוד ראשי > אנגלית > שאלות לבגרות בעל פה באנגלית
iBuyer.co.il קניות באינטרנט

שאלות לבגרות בעל פה באנגלית

שאלות לבגרות בעל פה באנגלית

Personal questions:

This part includes personal questions such as the following: 

 1. Where do you live?
 2. How do you get to school every day?
 3. Do you have a driving license?
 4. Do you have brothers/sisters? If so – how old are they?
 5. Which subject do you like at school?
 6. Do you work? If so – how do you combine work and school?
 7. Do you have any plans for the future?
 8. What do you like to do in your spare time?
 9. Do you plan to join the army? Where to?

 

Project’s questions:

 1. Why did you choose to write about this topic?
 2. Tell me two/three facts about your project.
 3. Did you learn something new about this topic? What?
 4. From where did you take all the information?

* At this point the examiner may ask you additional questions regarding your project. Be prepared. You have to know your project very well. 

 

Self reflection questions: 

 1. Did you enjoy doing this project? If not – why?
 2. Was something difficult for you? Explain.
 3. What was easy for you?
 4. Do you feel that your English has improved?

Note: you can get a very high grade – know your project well and practice the above questions.

בדקו גם

מכתב רשמי

מכתב רשמי –  Formal Letter  – בדרך כלל נכתב בשל אחת מהסיבות: הגשת בקשה לקבלה לעבודה או לבית …

חיבור דעה

חיבור דעה  א. הבעת דעה ( composition of opinion ) – בסוג חיבור זה ניתן נושא ועליכם לנקוט …

טיפים לכתיבת חיבור

טיפים שיש לזכור בכתיבת חיבור: יש לזכור כי בשורה ממוצעת יש בין 8 ל- 10 …