עמוד ראשי > אזרחות

אזרחות

הרעיון הלאומי

הרעיון הלאומי מדינה – ארגון חברתי הכולל שלטון על אוכלוסייה היושבת בשטח מוגדר בעל ריבונות פנימית וחיצונית אשר לו הכרה בינלאומית. כלומר, ישנם חמישה תנאים למדינה ריבונית: אוכלוסייה: אנשים היושבים באופן קבוע בשטח המדינה.שטח: שטח שבתחומו המדינה מוסמכת להפעיל סמכויות ניהול ושיפוט.שלטון: מערכת מוסדות המנהלים ומסדירים את ענייני המדינה.ריבונות: יכולתו של השלטון לנהל את ענייני הפנים והחוץ במדינה כרצונו ללא …

קראו עוד »

המאפיינים של מדינת לאום אתנית תרבותית

המאפיינים של מדינת לאום אתנית תרבותית לאומיות אתנית תרבותית: 1. היסוד המלכד – המאפיינים האתניים תרבותיים (מוצא, שפה, היסטוריה, תרבות, לפעמים גם דת וכו’…) 2. תהליך ההתפתחות – הלאום יוצר את המדינה 3. היחס בין האזרחות והלאומיות – אין חפיפה בין האזרחות ללאומיות – ישנה אזרחות אחת לבני לאום שונים (לדוגמה אזרחות ישראלית גם לבן הלאום היהודי וגם לבן הלאום …

קראו עוד »

הדרכים לקבלת אזרחות בארץ ישראל לפי חוק האזרחות

הדרכים לקבלת אזרחות בארץ ישראל לפי חוק האזרחות במספר מדינות העולם השונות נהוגות שתי שיטות לקבלת אזרחות, דין הדם ודין הקרקע. 1. דין (עקרון) הדם : לפי שיטה זו מוענקת אזרחות לאדם בהתאם ללאומיותו ולמוצאו. אזרחות של מדינה מסויימת תוענק למי שהוריו מחזיקים באזרחות של אותה המדינה, או למי ששיך ללאום המקנה אזרחות באותה המדינה. 2. דין (עקרון) הקרקע : …

קראו עוד »

שלטון החוק

שלטון החוק

שלטון החוק עבריינות – גבולות הציות לחוק  עבירה על החוק: א.    פעולה בניגוד לחוק (ביצוע פעולה לא חוקית שהחוק אוסר) ב.     אי ציות לחוק (אי ביצוע פעולה שהחוק מחייב לבצע) כל העברות: – כולם מהווים עבירה על החוק, פגיעה בשלטון החוק. – על כל סוג של עבירה צפויה ענישה בהתאם לחומרת העבירה. – מכל סוגי העבירות צפויה סכנה לחברה. ההבדלים: …

קראו עוד »

משמעויות שונות של מדינת לאום

משמעויות שונות של מדינת לאום – סיכום קריטריון מדינת לאום אתנית- תרבותית מדינה דו לאומית מדינה רב תרבותית מדינת לאום מדינתית   כיצד נקבע אופייה של המדינה ? על ידי אופייה ותרבותה של הקבוצה הלאומית הדומיננטית במדינה – קבוצת הרוב על ידי אופייה ותרבותן של מספר קבוע/סגור  של קבוצות לאומיות  הדומיננטיות על ידי אופייה ותרבותן של מספר לא קבוע קבוצות  …

קראו עוד »

הרשות המבצעת – הממשלה

הרשות המבצעת

המשטר בישראל הוא משטר פרלמנטארי, הכנסת היא הריבון מאחר ויושבים בה נבחרי העם. הכנסת היא בית המחוקקים של מדינת ישראל, היא הגוף השלטוני היחיד הנבחר ישירות ע”י העם ולכן הכנסת היא עליונה על הממשלה שזקוקה לאמון הכנסת על מנת שתוכל לעבוד. שיטת הבחירות הנהוגה בארצנו היא השיטה היחסית ארצית: האזרחים בוחרים מפלגה בבחירות ארציות וכל מפלגה מיוצגת בכנסת יחסית לכוחה …

קראו עוד »

הרשות השופטת

הרשות השופטת

סוגי משפט : את מערכת המשפט ניתן לחלק ל3 סוגים : 1-משפט חוקתי = המשפט החוקתי מבטא את מערכת העקרונות והערכים של המדינה הבאים לידי ביטוי בחוקי יסוד ובחוקים חשובים כמו חוק השבות, חוק האזרחות, חוק בתי דין רבניים וכו’. זוהי מערכת הכללים והנורמות הקובעת מהם היחסים בין רשויות השלטון, מה הסמכויות של כל רשות, ומפרטת את זכויות האדם והאזרח …

קראו עוד »

הרשות המחוקקת – הכנסת

    הכנסת במדינת ישראל היא הרשות המחוקקת ובפעולתה באים לידי ביטוי העקרונות הבאים : א)עיקרון שלטון העם – הכנסת מבטאת את ריבונות העם מאחר והיא נבחרה בבחירות דמוקרטיות. ב)פלורליזם – הכנסת מייצגת את רוב הקבוצות בחברה. ג)הסכמיות – הכנסת פועלת עפ”י חוקי המשחק של דיונים, הצבעות. ד)הכרעת הרוב – ההחלטות והחקיקה מתקבלים ע”י החלטה של רוב.   עבודת הכנסת- …

קראו עוד »

החברה הישראלית – חברה רבת שסעים

עם קום המדינה, המטרה הייתה לבנות את הישראלי החדש, את “הצבר”. הצבר הוא תוצאה של “כור היתוך”. המטרה הייתה להנחיל לעולים החדשים את הציונות, החלוציות, אהבת הארץ, ערכים מתוך החברה המערבית המודרנית. במשך השנים, החברה הישראלית עברה תהליכים חברתיים ופוליטיים שגרמה לה להיות חברה הטרוגנית. כלומר, חברה המורכבת מקבוצות שונות הנבדלות זו מזו. החברה הישראלית היא חברה רק תרבותית, רב …

קראו עוד »

מאפייני המיעוטים הערבים

מאפייני המיעוטים הערבים

מעמדם על-פי מגילת העצמאות: על-פי מגילת העצמאות, המיעוטים בא”י הם אזרחים שווי זכויות ומובטח להם ייצוג במוסדות המדינה: “מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות” .   מאפייניהם הדמוגרפיים של המיעוטים: …

קראו עוד »