עמוד ראשי > אנגלית

אנגלית

שאלות לבגרות בעל פה באנגלית

שאלות לבגרות בעל פה באנגלית Personal questions: This part includes personal questions such as the following:  Where do you live? How do you get to school every day? Do you have a driving license? Do you have brothers/sisters? If so – how old are they? Which subject do you like at school? Do you work? If so – how do …

קראו עוד »

שאלות לבגרות באנגלית בע”פ

שאלות לבגרות בעל פה באנגלית PERSONAL INTERVIEW Tell me about yourself/ your family/ your friends/ your parents and what they do Tell me about your school. Why did you decide to come here? What is your favorite subject at school? Why do you like it? What are your hobbies? Tell me about the happiest day in your life Describe your …

קראו עוד »

איך לכתוב חיבור בעד ונגד באנגלית

כתיבת חיבור בעד ונגד באנגלית  חיבור טוב צריך לכלול: introductory paragraph  – פיסקת פתיחה בפסקה זו נציג את הנושא. יש לכתוב בכלליות על הנושא ללא הבעת דעה. a main body –  גוף החיבור את גוף בחיבור נציג ב-2 פסקאות, בהן נציג נקודות בעד ונגד, נוסיף הצדקות, הסברים ודוגמאות .  פיסקת סיום – a closing paragraph   בפסקה זו נציג את דעתנו. …

קראו עוד »

נושאים לכתיבת פרוייקט באנגלית

נושאים לכתיבת פרויקט באנגלית כל מי שניגש לבגרות 4-5 יחידות מוצא את עצמו מכין פרויקט באנגלית על נושא כלשהו. הפרויקט באנגלית מקבל אחוז גבוה בציון בבגרות, אחרי בחירת הנושא וחקירתו נבחנים על הפרויקט בעל פה. נושאים לכתיבת פרוייקט : מוזיקה ולהקות ספורט סביבה / מקומות מעניינים חיות טכנולוגיה השפעות של X על Y  מטלת הכתיבה – יחידות F & G  

קראו עוד »

מכתב רשמי

מכתב רשמי –  Formal Letter  – בדרך כלל נכתב בשל אחת מהסיבות: הגשת בקשה לקבלה לעבודה או לבית ספר ;  הבעת דעה – בעיתונות ; במקרה של הגשת תלונה או בקשה למידע כלשהו. יש להשתמש ב connectors הבאים: א.     כדי להוסיף מידע – in addition ; moreover ; furthermore ; ב.     כדי להראות סיבה – because ; because of ; since ; ג.      כדי להראות תוצאה –  therefore ; so ; consequently …

קראו עוד »

חיבור דעה

חיבור דעה  א. הבעת דעה ( composition of opinion ) – בסוג חיבור זה ניתן נושא ועליכם לנקוט עמדה לגביו. עיקר החיבור הוא הצגת עובדות ודוגמאות. אפשר להשתמש בדוגמאות מהניסיון האישי. הצגת עמדתכם תיעשה בפסקת סיכום. יש להשתמש בביטויים הבאים: In my opinion ; I think / believe / feel (that) I agree / I disagree (with) As far as I am concerned …

קראו עוד »

טיפים לכתיבת חיבור

טיפים שיש לזכור בכתיבת חיבור: יש לזכור כי בשורה ממוצעת יש בין 8 ל- 10 מילים. יש להקפיד על המבנה הבסיסי של החיבור המורכב תמיד משלושה חלקים: 1.     פתיחה והצגת הנושא לדיון. 2.     גוף החיבור והצגת הטיעונים (לפחות שלושה). מספר הפסקאות בגוף החיבור כמספר הטיעונים. 3.     סיכום והסקת מסקנה.

קראו עוד »

כתיבת מטלת החיבור – שאלונים F ו G הפחתת נקודות

מטלת הכתיבה – יחידות F & G    יש להקצות לכתיבת החיבור לפחות 25 דקות מזמן הבחינה. הדקות הראשונות ייוחדו לתכנון ולארגון ואילו הדקות האחרונות ייוחדו לבדיקה חוזרת. הקריטריונים למתן נקודות למטלת הכתיבה הם כדלקמן: תיאור המרכיבים מספר הנקודות תוכן וארגון המידע קשור לנושא;  התבטאות שוטפת; החיבור מאורגן היטב; הרעיונות מובעים בבהירות; החיבור ברובו כתוב בשפה של התלמיד; 0 – 8 נקודות אוצר …

קראו עוד »