אזרחות

שלטון החוק

שלטון החוק

עבריינות – גבולות הציות לחוק

 עבירה על החוק:

א.    פעולה בניגוד לחוק (ביצוע פעולה לא חוקית שהחוק אוסר)

ב.     אי ציות לחוק (אי ביצוע פעולה שהחוק מחייב לבצע)

כל העברות:

– כולם מהווים עבירה על החוק, פגיעה בשלטון החוק.

– על כל סוג של עבירה צפויה ענישה בהתאם לחומרת העבירה.

– מכל סוגי העבירות צפויה סכנה לחברה.

ההבדלים:

 

עבריינות פלילית רגילה

עבריינות שלטונית

עבריינות אידיאולוגית

אי ציות מטעמי מצפון

מי מבצע?

כל אדם: אדם פרטי

או איש ציבור

בעל תפקיד ציבורי (נבחר או עובד ציבור שיש בידו סמכות שלטונית)

כל אדם: אדם פרטי

או איש ציבור

אדם פרטי

מה המניע?

מניע אישי מבצע העברה מפיק רווח אישי, טובת הנאה אישית מביצוע

מניע ציבורי/שלטוני מבצע העברה מפעיל את סמכותו השלטונית בניגוד לחוק תוך פגיעה במנהל תקין. לטובת קבוצה, ציבור מסוים, או אף טובת המדינה.

מניע אידיאולוגי. מבצע העברה פועל בשם השקפת עולם דתית, פוליטית,אידאולוגית, חברתית שאינה תואמת את רוח החוק, ואף מנוגדת לו.

המטרה: שינוי מדיניות ממשלתית/ גיוס תמיכה ציבורית/ גיוס דעת קהל

אי יכולת אישית לקיים את החוק

לטובת מי?

עצמו/משפחתו/

חבריו

ציבור/ מפלגה/ישוב/אזור

החברה/המדינה

שלמות האדם עם מצפונו, ערכיו המוסריים

מה יחס החברה לעבריינות זו?

שלילי

שלילי

חיובי אצל המזדהים אידיאולוגית

אצל המתנגדים אידיאולוגית שלילי

לעיתים חיובי במיוחד אצל המזדהים אידיאולוגית או רגשית

מהי מידת הסכנה לחברה?

– האזרח חש פחד, חוסר ביטחון בחיי היום יום. חושש לרכושו ואף לביטחונו האישי ולביטחון בני משפחתו.

– פגיעה באיכות החיים

– האזרחים לומדים לזלזל בחוק
– סכנה של שחיתות
– סכנה של פגיעה בזכויות האדם על ידי השלטון
– פגיעה באינטרסים האמיתיים של הציבור ושל המדינה

– הזדהות של חלקים בציבור עם מפירי החוק מצדדיה השונים של המפה הפוליטית

– ערעור הלגיטימציה של שלטון החוק בעיני הציבור

– הזדהות של חלקים בציבור עם מפירי החוק מצדדיה השונים של המפה הפוליטית

– ערעור הלגיטימציה של שלטון החוק בעיני הציבור

מה עושים על מנת למנוע?

– חינוך לחשיבות שמירה על זכויות האדם.

– חינוך מתמיד לכיבוד החוק

– הגברת אמצעי אכיפה נגד עבריינות על ידי המשטרה, בתי המשפט ובתי הסוהר

– החרפת העונשים של העבריינים

– שיקום עבריינים ששילמו את דינם על מנת שלא יחזרו למעגל הפשע

– אופוזיציה יעילה
– תקשורת שרואה את תפקידה ככלב השמירה של זכויות האדם של הערכים
– מבקר מדינה חזק ובלתי תלוי,
– בתי משפט בעלי יוקרה ואמיצים
– ציבור מתעניין, בוחן ובודק את מעשי השלטון. מביע מחאה על שחיתות שלטונית.

ניסיון להגיע להסכמה, לפשרה לפני החקיקה של חוקים בנושאים מעוררי מחלוקת. על מנת להימנע מחקיקה שנראית בעיני ציבור רחב לא מוסרית ולא צודקת כיון שמהות שלטון החוק בדמוקרטיה הו ראיית החוקים כמבטאים את רצון העם, את האמנה החברתית.

– חינוך לכיבוד החוק

– לאפשר למיעוט לבטא את עמדתו באופן חופשי ולנסות להשפיע על הרוב ללא צורך בפנייה לעבריינות.

– אמצעי הרתעה

– אכיפת ענישה נגד העבריינים

ניסיון להגיע להסכמה, לפשרה לפני החקיקה של חוקים בנושאים מעוררי מחלוקת.

– חינוך לכיבוד החוק

– אכיפת ענישה נגד העבריינים

– ישנן מדינות המכירות באי ציות מטעמי מצפון ומשחררות את האדם מקיום החוק לדוגמא, שירות צבאי.

– בישראל ישנה רק הכרה מטעמי מצפון לבנות המקבלות שחרור משירות צבאי

v      עיקרון שלטון החוק, ככל שאר עקרונות המשטר הדמוקרטי הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקיום המדינה הדמוקרטית.

       קיום כל עקרונות הדמוקרטיה הכרחי.

  • שלטון החוק כמו כל עקרונות הדמוקרטיה תורם את חלקו היחסי למימושה של האמנה החברתית.

ý      כל עבירה על החוק, יהיה המניע אשר יהיה מהווה פגיעה בשלטון החוק ובעליונותו: כלומר פגיעה באחד היסודות ההכרחיים לקיום הדמוקרטיה.

סיכומים קשורים

Back to top button