עמוד ראשי > אזרחות (page 2)

אזרחות

הרשות המבצעת – הממשלה

הרשות המבצעת

המשטר בישראל הוא משטר פרלמנטארי, הכנסת היא הריבון מאחר ויושבים בה נבחרי העם. הכנסת היא בית המחוקקים של מדינת ישראל, היא הגוף השלטוני היחיד הנבחר ישירות ע”י העם ולכן הכנסת היא עליונה על הממשלה שזקוקה לאמון הכנסת על מנת שתוכל לעבוד. שיטת הבחירות הנהוגה בארצנו היא השיטה היחסית ארצית: האזרחים בוחרים מפלגה בבחירות ארציות וכל מפלגה מיוצגת בכנסת יחסית לכוחה …

קראו עוד »

הרשות השופטת

הרשות השופטת

סוגי משפט : את מערכת המשפט ניתן לחלק ל3 סוגים : 1-משפט חוקתי = המשפט החוקתי מבטא את מערכת העקרונות והערכים של המדינה הבאים לידי ביטוי בחוקי יסוד ובחוקים חשובים כמו חוק השבות, חוק האזרחות, חוק בתי דין רבניים וכו’. זוהי מערכת הכללים והנורמות הקובעת מהם היחסים בין רשויות השלטון, מה הסמכויות של כל רשות, ומפרטת את זכויות האדם והאזרח …

קראו עוד »

הרשות המחוקקת – הכנסת

    הכנסת במדינת ישראל היא הרשות המחוקקת ובפעולתה באים לידי ביטוי העקרונות הבאים : א)עיקרון שלטון העם – הכנסת מבטאת את ריבונות העם מאחר והיא נבחרה בבחירות דמוקרטיות. ב)פלורליזם – הכנסת מייצגת את רוב הקבוצות בחברה. ג)הסכמיות – הכנסת פועלת עפ”י חוקי המשחק של דיונים, הצבעות. ד)הכרעת הרוב – ההחלטות והחקיקה מתקבלים ע”י החלטה של רוב.   עבודת הכנסת- …

קראו עוד »

החברה הישראלית – חברה רבת שסעים

עם קום המדינה, המטרה הייתה לבנות את הישראלי החדש, את “הצבר”. הצבר הוא תוצאה של “כור היתוך”. המטרה הייתה להנחיל לעולים החדשים את הציונות, החלוציות, אהבת הארץ, ערכים מתוך החברה המערבית המודרנית. במשך השנים, החברה הישראלית עברה תהליכים חברתיים ופוליטיים שגרמה לה להיות חברה הטרוגנית. כלומר, חברה המורכבת מקבוצות שונות הנבדלות זו מזו. החברה הישראלית היא חברה רק תרבותית, רב …

קראו עוד »

מאפייני המיעוטים הערבים

מאפייני המיעוטים הערבים

מעמדם על-פי מגילת העצמאות: על-פי מגילת העצמאות, המיעוטים בא”י הם אזרחים שווי זכויות ומובטח להם ייצוג במוסדות המדינה: “מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות” .   מאפייניהם הדמוגרפיים של המיעוטים: …

קראו עוד »

סוגי הזהות של אזרחי ישראל

מהי זהות ? זהות היא תפיסת האדם את עצמו ותפיסת האחרים אותו. הזהות היא מכלול של מרכיבים שבאמצעותם האדם מגדיר את עצמו עבור עצמו וביחס לחברה בה הוא חי . זהות היא אוסף של תכונות מולדות ונרכשות : מחשבות, ערכים, התנסויות, חוויות, זיכרונות, המעצימים את היחיד והופכים אותו לשונה מהאחרים. התשובות שנותן היחיד לשאלות: מי אני? , מה אני רוצה …

קראו עוד »

גישות למדינת ישראל

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית . המדינה מגדירה את עצמה כמדינת לאום והיסוד האתני מודגש בה מאוד . בחברה הישראלית המורכבת מיהודים ולא יהודים קיימות גישות שונות לגביי אופייה הרצוי של המדינה : 1)גישת מדינת כלל אזרחיה (לא ציונית,לא יהודית,דמוקרטית): גישה זו שוללת את האופי של המדינה כמדינה יהודית ומבקשת לראות בישראל כמדינה דמוקרטית שבה אין להשתייכות האתנית משמעות …

קראו עוד »

זכויות האדם

זכויות האדם: (זכויות טבעיות) זכויות האדם הן זכויות טבעיות הן לא ניתנות על ידי השלטון ולכן לשלטון אין זכות לפגוע או לקחת זכויות אלה. זכויות אלה לא קשורות לדת, לצבע העור או למינו של האדם. עקרון זה נגמר מהשקפת העולם הרואה בכל בן-אנוש אדם שיש לו זכויות טבעיות. המטרה של המדינה הדמוקרטית היא לשמור על זכויות אלה. לאדם יש 6 …

קראו עוד »

משטר דמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים

מהי דמוקרטיה? דמוקרטיה במובן פורמאלי– זוהי דמוקרטיה ששמה דגש על המובן הטכני של הדמוקרטיה, היא מדגישה את הכללים, דרכי הניהול של המדינה ולא את הדמוקרטיה כערך. דמוקרטיה זו מדגישה את הכרעת הרוב, שלטון החוק, הפרדת רשויות, בחירות. במרכזה הרעיון שהעם הוא במרכז והסמכות לנהל את המדינה נמצאת בידי נציגי העם אבל הדגש בה הוא על הנהלים והכללים. דמוקרטיה במובן המהותי …

קראו עוד »

גישות כלכליות-חברתיות

   גישות כלכליות-חברתיות גישות כלכליות-חברתיות שני ערכים חשובים במשטר הדמוקרטי הם חירות ושוויון. חירות– לכל אדם יש את הזכות לחיות את חייו על פי דרכו על עוד הוא לא מפריע לאחר לחיות על פי דרכו שלו. כל עוד הוא לא פוגע בזכויותיו ובחירותיו של הזולת. כל אדם נולד חופשי ומשמעות הדבר היא שהוא יכול לנהל את חייו כרצונו, לקבל החלטות, …

קראו עוד »